Referat fra møde mellem Affaldsgruppen og Kommunen

Revideret af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affaldsgruppen

Referat fra møde mellem Affaldsgruppen og Kommunen, tirsdag d. 14.nov. kl. 16. Kildevældsgade 9.

Københavns Kommune

Kommunen arbejder aktivt på at udbygge affaldssorteringen, der omfatter hele København Kommune.
Vores kvarter med den vellykkede to - plast og papir/metalbeholdere forsøgsordning, er en lille del af dette store projekt.
Inspirationen til vores møde, var forsøg på nye tiltag og bedre udnyttelse af vores 2 dele-beholdere ordning.

Pap og papir

Vi modtog kritik, fordi mange husejere anvender restaffaldsbeholderne til pap. Vi har samme selvfølgelig pligt til at sortere pap som alle andre borgere. Pap skal sorteres og bringes til Genbrugsstationen.
Alternativet er, at vi alle i 2024 kan blive pålagt en pap-beholder. Hjælp os selv.
Det er muligt at bestille en papbeholder til egen husstand, uden yderligere omkostninger.

Restaffald/madaffald

Vores initiativ til mødet med Kommunen, handlede eksempelvis om restaffald/madaffald - og hvor meget tom volumen der er i disse beholdere når de tømmes. Det fremgik, at det ikke er muligt at ændre i indhold af vores eksisterende ordning.  Som det fremgår af  fremsendt materiale fra Københavns kommune, er det planlagt om at vi i 2024 skal overgå til 14 dags tømning af vores rest/madaffald.

Vores klyngeordning

null 
Oversigt over klyngernes sammensætning. (Klik for at forstørre)

Hvordan fungerer jeres klynge? Hvem er du i Klynge med? Hvem er jeres klyngeformand? Har du fået en ny nabo, som ikke kender vores klynge-system? Vores store udfordring er, at pleje vores delebeholderordning når vi sorterer, så den kommunale forvaltning kan nikke genkendende til samarbejdet.

Hvis nogen har brug for mere volumen til plast - og har plads, så kan man få flere beholdere – men ellers aflevere det overskydende på Genbrugsstationen.

Jørgen/Arbejdsgruppen
Affaldsgruppen Jan Væver, Christian Corfixen og Jørgen Fris Frederiksen

Kontakt til:
www.KK.dk/affald
Gå til: Nem affaldsservice
Søg på din egen adresse - og følg vejledning.

jørgen fris frederiksen
kildevældsgade 9, 2100 Ø, 20 49 17 01

Læse mere på Affaldsgruppens webside.

Log: 2/12-2023 artiklen oprettet for Jørgen Frederiksen af Søren Borch

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch 11-12-2023 kl. 14:47
  Restaffald/madaffald tømmes dog hver uge i sommerens varme: juni, juli, august.
 • user
  Søren Borch 03-12-2023 kl. 14:02
  Den, der tager papbeholderen, kan nok bare stille sin Rest-/Madbeholder om i baghaven. Dermed er der stadig kun 2 beholdere i vedkommendes forhave.
  Selv om vi fremover kun får tømt Rest-/Madbeholderen hveranden uge, så er der stadig rigelig plads til klyngens 4 huse i 3 RM-beholdere.
  • user
   Søren Borch 03-12-2023 kl. 14:07
   En dag ad åre finder kommunen nok en administrativ løsning, så hvert hus kan faktureres sin andel i affaldsordningens omkostninger, uden at vi har en Rest-/Madbeholder.
   I dag er det vist den beholder, som afregningen hægtes op på.
 • user
  Søren Borch 02-12-2023 kl. 21:03
  Hver klynge kunne evt prøve at finde en frivillig til at have en papbeholder i forhaven. Det er jo gratis. Og så slap vi alle for at skulle på genbrugsstationen med pap.
  • user
   jørgen fris federiksen 02-12-2023 kl. 22:09
   Jeg mener at det vil være en god ide. Vi skal sortere pap.
   Virkeligheden er, at at kun ganske få husejere har valg at få en pap-beholder. Mange sorterer ikke ordentligt
   Hvis klyngerne drøftede udfordringen, og der i klyngen findes en som har plads til en papbeholder, kunne det være et udspil til en begyndende løsning sammen med kommunen.
   Jeg overvejer, at lufte tanken som opfordring/forslag på kommende generalforsamling.
   • user
    Søren Borch 03-12-2023 kl. 14:10
    Det lyder godt

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet