Rens brønde, tagrender og nedløbsrør. Vejledning, video og referat fra fælles brøndrensningsdag 11. nov. 2012

Revideret af Jørgen Frederiksen og Ole Munck, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Undgå tilstoppede kloakker, brønde, tagrender og nedløbsrør. Hjælp til selvhjælp.

Videoer fra brøndrensningsdagen:

De er optaget af Kristjan Jul Houmann.

Undgå tilstoppede kloakker og brønde

Det er vigtigt at rense alle kloakker og nedløbsbrønde (der hvor nedløbsrøret ender) en gang om året [Søren: Det er ofte nok med én gang hvert andet eller fjerde år]. Nogle huse har en sandfangsbrønd bag huset.

Tilstoppede brønde betyder:

 • fugt gennem kældervæggene pga opstuvning i brønden
 • større risiko for tilstopning af kloakrør, fx under huset, hvis sand og
 • blade ikke bliver fanget i sandfanget
 • mere skidt og lugt ved oversvømmelser i kælderen
 • at hvis du skal have repareret kloakken af fagfolk, kommer du selv (ikke husejerforeningen) til at betale regningen, hvis skaden skyldes manglende oprensning.

Hold tagrender og nedløbsrør rene

Hold også tagrenden ren, da blade mm fra tagrenden kan løbe ned i og tilstoppe nedløbsrør eller kloakrør.

Man kan også få svamp i tagkonstruktionen. Hvis tagrenden eller nedløbsrør er tilstoppet, løber vandet ud over og ned ad væggen. Det har den meget uheldige effekt, at vandet med tiden trænger gennem muren og videre ind i tagkonstruktionens bærende dele. Tagspærene er nemlig bygget ned i muren. Træ suger vand, og fugt giver de bedste vækst-betingelser for svampesporer. Så har man ulykken.

Gennem de senere år er mange af tagene på vores mere end 100 år gamle ejendomme blevet udskiftet til nyt skifertag. Vi har erfaret, at flere naboer har opdaget svamp i tagkonstruktionen, da de udbedrede eller fornyede tagene. Årsagen har været manglende rensning af tagrender og tilstoppede nedløbsrør.

null

Man kan selv konstruere en ca 140 cm lang stang med en ske bundet på enden. Den kan nå ud til tagrendens fjerneste ende.

Kom af med slammet

(Fra okt 2013 kan det bortskaffes som dagrenovation).

[Oprindeligt gjaldt denne regel, som senere er afskaffet:] Den type slam, som man opsamler fra brøndene, må ikke smides ud i vores almindelige affaldscontainer, men skal destrueres særskilt. Derfor sørger vi for at få anbragt en tank, hvor vi kan deponere vores slam. Samtidig kan vi hjælpe hinanden med arbejdet. Så kom og vær med:

Referat fra brøndrensningsdag

Tekst og foto af Ulla Liberg og Per Elvekjær er klippet fra vores blad Kilden. Særtryk i pdf-udgave kan downloades her.

Søndag den 11. november 2012 kl. 10.00

Mødested: Kildevældsgade 9.

Medbring: Husejerforeningen har nogle brøndskovle, vi kan anvende. Tag gerne egen brøndskovl, spand og tagrende-ske med, så vi kan arbejde i mange hold.

Der var tilmelding til Ole Munck, munck@dadlnet.dk (eller på 6017 2384) eller på vores Facebook.

 

Log: Billeder tilføjet 17/11-2023 af Søren Borch. Rettet 10/11-2019. Oprettet før 2012 af Søren Borch.

Kommentarer :

 • user
  Lone Nørmark NWGG 41 13-11-2012 kl. 15:58
  Det var både lærerigt og hyggeligt – og måtte gerne blive en tradition.
  Det er rart at være sammen om det – og en anledning til at få taget sig sammen.
 • user
  Kristjan Jul Houmann Strandvejskvarteret 13-11-2012 kl. 15:54
  Mange tak til arrangørerne for et rigtig godt "brøndrensnings event" i weekenden. Det var både meget informativt og en stor hjælp :-)

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet