Repræsentant i Østerbro Lokaludvalg fra vores kvarter

Revideret af Benditte, Bestyrelsesformand | |   Lokalsamfundet og Østerbro

Elisabeth er trådt ud af Østerbro Lokaludvalg

I midten af juni 2019 måtte Elisabeth Steiner beklageligvis meddele sin udtrædelse af lokaludvalget.
I den forbindelse siger Elisabeth, at: ”Det har været en stor oplevelse at være med i Østerbro Lokaludvalg, og jeg har lært utrolig meget om Østerbro, foreningslivet og lokaldemokrati. Det har været fantastisk at få indsigt i alt fra trafikale forhold, byudvikling, kultur og alt det andet, som sætter rammen for os borgere på Østerbro. Desværre har jeg ikke længere mulighed for at lægge det engagement i Lokaludvalget, som jeg ville ønske, jeg kunne. Derfor skal pladsen gå videre til en, som har bedre tid og mulighed for at engagere sig.”

Hvordan kan kvarteret nu gør sin indflydelse gældende

Strandvejskvarteret har fra medio juni ikke en repræsentant siddende i lokaludvalget. Det vil ved næste valg igen være muligt for Strandvejskvarteret at opstille en kandidat.

Det er dog muligt at deltage i lokaludvalgets fagudvalg.
Information om de fire fagudvalg findes her: oesterbrolokaludvalg.kk.dk/artikel/fagudvalg.
Det er desuden muligt at blive hørt via Østerbro Borgerpanel, der er et digitalt panel for alle østerbroere over 15 år.
Tilmelding til borgerpanelet kan sker på dette link: oesterbrolokaludvalg.kk.dk/artikel/oesterbro-borgerpanel.

----  Den oprindelige tekst fra primo 2018  --------------

Elisabeth blev valgt

Elisabeth Steiner blev valgt den 27/2-2018 til at være repræsentant for vores kvarter i Østerbro Lokaludvalg. Hurra. Tillykke til hende og til os.

Valg til Østerbro Lokaludvalg

Der har i tidligere år været god tradition for, at vores forening indstiller en kandidat til Østerbro Lokaludvalg. I slutningen af februar 2018 er der mulighed for at vælge en repræsentant, og i den forbindelse har vores forening fået en selvhenvendelse fra en af vores nytilflyttede beboere, Elisabeth Steiner, som meget gerne vil lade sig indstille på vegne af vores forening.

Elisabeth Steiner mødte på vores opfordring op på det seneste bestyrelsesmøde den 3. januar, hvor hun præsenterede sig selv og fremlagde sin motivation for at stille op.
Bestyrelsen har fået et vældig godt indtryk af Elisabeth, og mener hun som repræsentant i lokalrådet vil kunne blive et godt aktiv for vores forening. Således bakker vi gerne op om hendes kandidatur.

Såfremt nogen i vores forening ønsker at deltage i valget, kan man gøre dette, hvis man er med i en anden forening på Østerbro, herunder eksempelvis fodboldklub eller skolebestyrelse, og man har fuldmagt fra den pågældende forening/klub (der kan kun deltage én fra hver forening i afstemningen). 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at beboere, som på den måde deltager i valget, meget gerne må overveje at tiltænke Elisabeth en af de 9 stemmer, som man kan afgive.

Se nærmere om valg og regler på http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/.

Elisabeth Steiners præsentation af sig selv

Skal Strandvejskvarterets interesser høres alle de steder, hvor det er muligt?
Ja, naturligvis! Derfor stiller jeg op som Strandvejskvarterets repræsentant i Østerbro Lokaludvalg.

Jeg synes, at vores område bør have en stemme i lokaludvalget, som er et frivilligt kommunalt organ, der varetager Østerbros interesser, sikrer dialog mellem borgere, foreninger og kommunalpolitikerne, fordeler midler til lokale initiativer og gennemfører høringer om nye initiativer, byudvikling, infrastruktur mm.

Mit navn er Elisabeth Steiner, jeg er 31 år og er i efteråret sammen med min kæreste flyttet her til WG fra Nansensgade-kvarteret. Jeg er uddannet i statskundskab og politisk kommunikation og arbejder til daglig som chefstrategikonsulent i DR. Jeg håber, at mit kendskab til det politiske system og kommunikation samt erfaring med borgerinvolvering kan være gavnligt i lokaludvalgsarbejdet.

Jeg synes, vi bor i et fantastisk dejligt kvarter og har allerede oplevet et skønt naboskab, som jeg håber, at mit eventuelle engagement i lokaludvalget også vil være med til at udvide. Jeg kan dog også se, at vi står over for nogle nye muligheder og udfordringer de kommende år.

Her er fuld gang i udviklingen - vores bydel vokser sig større, vi har fået en masse nye naboer i Nordhavn, snart kan vi køre med den ny metroring, her klimasikres mange steder og meget andet, som har og får betydning for vores kvarter. Der bliver brug for at tænke nye løsninger og tilbud ift. alt fra infrastruktur, offentlig transport, fritidstilbud, ældrepleje, rekreative områder og meget andet.

Her håber jeg, at vores områdes interesser bliver hørt, og at vores bydel får mulighed for at påvirke udviklingen positivt. Det vil jeg i hvert fald arbejde for, såfremt jeg vælges til Østerbro Lokaludvalg på vegne af vores husforening.

Kontaktinformation:
Elisabeth Steiner
Weysesgade 26, 2100 København Ø
Telefon: 28543360
E-mail:elisa.steiner@gmail.com

Artikel oprettet 6/1-2018 og afpudset 7/1. Webadministratoren tilføjede oplysning om valgets resultat 28/2. Oplysning om Elisabeths udtræden indføjet 19. august 2019.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet