Sommerluk fjernvarmeanlægget (vejledning til DIY)

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Kalender

Efterhånden som sommeren kommer, kan vi alle med fordel 'sommerlukke' for fjernvarmeanlægget. Se en hurtig forklaring nedenfor.

Hvad er sommerluk?

Sommerluk er i al sin korthed:

  • Luk for "sommerventilen", så fjernvarmevandet ikke løber ind i varmeveksleren til radiatorvandet
  • Sluk for el'en på afbryderen til cirkulationspumpen, som sender radiatorvandet rundt i huset.

Det tager 30 sekunder, når man ved, hvor afbryderen og sommerventilen sidder.
Det berører ikke det varme brugsvand.

Senest i løbet af maj måned bør du lukke for "sommerventilen" på dit fjernvarmeanlæg. Den nationale danske sommerluk-dag er den 15. maj.

Hvis det en dag alligevel bliver koldt igen, kan du på 30 sekunder tænde i kælderen, og effekten har du rundt om i huset efter maksimalt en halv time.

Husk i sommerens løb at 'motionere' ventilerne på dine radiatorer. Dvs ca en gang hver eller hver anden måned at gå rundt til hver eneste radiator i huset og skrue helt op, helt ned, helt op, helt ned og endelig tilbage på '3'. Dermed modvirkes forkalkning, som kan blokere ventilens indre dele.

Forårsjustere i marts-april

Når det bliver varmere i vejret kan man med økonomisk fordel skrue ned for temperaturen af radiatorvandet. Se vejledning om at forårsjustere.  

Vejledning til gør-det-selv

Hvis du allerede tidligere har sat sedler på de to steder, hvor du skal gøre noget for at sommerlukke, så behøver du ikke læse resten, men bare lukke. Så ved du jo, hvor du skal dreje og trykke.

Ellers kan du studere lidt af følgende: 

Jeg har klippet følgende tekst fra www.Sommerluk.dk.

Hvorfor sommerlukke

Spar op til 5 % på varmeregningen

Det er faktisk nemme besparelser og CO2-reduktioner, der er at hente på varmefronten – og det gælder både for parcelhuse og etagebyggerier.
Med en lille justering – det tager fem minutter et par gange om året – kan en helt almindelig parcelhusfamilie spare op til 1.300 kr. alene på varmeregningen.
Derudover er der også penge at hente på afkølingssiden. De fleste steder modtager fjernvarmekunderne nemlig typisk en årlig bonus eller merafgift, alt efter om de har en god eller dårlig afkøling.

Spild af energi

Når vi glemmer at lukke for fjernvarmeanlægget [om sommeren], giver det dårligere afkøling, fordi varmen stadig løber rundt i rørsystemet, uden at varmen bliver brugt. Det giver mere belastningen af rørene og mere varmetab. Hvis fjernvarmekunderne lukker deres anlæg udenfor fyringssæsonen, vil det derfor give store besparelser på CO2-udledning, energiproduktion og vedligeholdelse.

Vinteråbne

Husk at "vinteråbne" (den modsatte proces) ca 1. oktober.
Se:

Du kan også vinteråbne og genåbne flere gange i løbet af efteråret afhængig af vejret, fx skiftevis dag og nat.
Det gør kun gavn og ingen skade. Det tager kun 30 sekunder at gøre det, og effekten er der senest efter en ca ½ time.

 

Log:  Dato reguleret årligt for at få artiklen op i toppen af nyhedslistningen. Oprettet ca 2015

Kommentarer :

  • user
    Søren NWGG 37 12-06-2017 kl. 19:51
    Jeg kan ikke rigtigt finde ud af få sat mit anlæg i sommer "mode". Er der nogen, der kan hjælpe?

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet