Spar på energien: Adfærd vigtigere end isolering

Revideret af Søren Borch, Energigruppen | |   Energigruppen

Energiforbruget i lavenergihuse er stort set det samme som i standardhuse!

Ifølge en undersøgelse af 230.000 parcelhuse skyldes dette paradoks, at:

  • bevidstheden om at være højisoleret får beboere til at glemme spareadfærd
  • ekstra isolering og tekniske tiltag bruges til at opnå mere komfort.

Begrebet "mere komfort" dækker over at have det rarere, lægge mere vægt på husets udseende, holde højere temperatur og gå med mindre beklædning etc. alt sammen på bekostning husets energiforbrug.

Ifølge forskerne er det vigtigt at indrette huset, så spareadfærden kommer af sig selv.

Nogle gode råd

Forskerne foreslår bl.a. følgende tiltag, som også kan bruges i vores huse:

  • Tage varmere tøj på om vinteren. Så kan man holde en lavere rumtemperatur, og dette er en af de vigtigste faktorer.
  • Lave et multimedie- og TV-rum. Så bruger man det mindre og husker bedre at slukke.
  • Lave et viktualierum (i vores huse måske under trappen i kælderen). Mange varer holder sig fint ved højere end 5 gr, og så spares nedkølingen i køleskabet.
  • Tørre tøj udendørs, når det er muligt. Tørretumbler bruger energi, og indendørs tørring forbruger varme fra radiatorerne. Se også Bolius-artikel.
  • Sørge for at forstå teknologien i sit hus til energistyring, fx automatiske radiatorventiler og vejrkompenseringsanlæg. Ellers gavner de ikke optimalt.
  • Afklare forbruget for husets forskellige enheder. Alene bevidstheden herom trækker i retning af mere rationel adfærd.

Kilde: Undersøgelsen har omfattet 230.000 parcelhuse, og jeg har taget oplysninger fra ugebladet Ingeniøren, 8. januar 2016.

 

Se i øvrigt Energigruppens oversigt over, hvor man bruger mest energi i huset, og hvor det er lettest at spare på forbruget:

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet