Status fra Affaldsgruppen februar 2021

Revideret af Affaldsgruppe, Jørgen Fr. Frederiksen | |   Affaldsgruppen

Affaldsgruppen 2020/2021.

Affaldsgruppen har i det forløbne år haft stabil kontakt med Elisabeth Flensmark/Kbh.Kom., og således været ført ajour med overvejelser om affaldssortering.

Der er ikke udsigt til ændringer foreløbig i Kbh. Det skyldes, at al affaldssortering knytter sig til den fælles overordnede landsplanlægning. Det er en omfattende proces.

Vores forsøgsordning fortsætter derfor som den fungerer nu uden større ændringer.

Pga. Covid 19 har ordningen ikke været fulgt op af en egentlig evaluering, men der er enighed mellem Affaldsgruppen og Kbh.Kom. om, at ordningen er gået som planlagt og efter fælles skøn har fungeret rigtig godt.

Sidste i forløbet har vi fået de røde bokse til farligt affald. Den røde farve er da smuk, men skal alligevel opbevares tørt i kælder eller skur mellem tømningerne.

Lige nu:

1. Hvis man ønsker ændret sin dagrenovation til større eller mindre, skal man selv kontakte Kbh.Kom.

2. Der kan ikke ændres i en klynges sammensætning af affaldsbeholdere, men hvis det skønnes bedre at flytte rundt på placeringerne, skal det ske gennem den enkelte klynges repræsentant til kommunen.

3. Bioaffald har været frivillig, men er på vej til at blive obligatorisk. Der vil komme mere information om deling af bioaffaldsbeholder.

4. Næste udfordring til os bliver muligvis Pap. Men vi har en god samtalepartner i Kommunen.


Affaldsgruppen Nanna Solow, Jan Væver, Christian Corfixen, Jørgen Fris Frederiksen.

Se mere på Affaldsgruppens webside eller på affaldssiden 'Dit kvarter' > 'Affald og skrald'.

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Bgg50 13-02-2021 kl. 14:59
  Jeg synes, at Affaldsgruppen klarer opgaven fint med at forhandle med kommunen.
  Vi kan nok nøjes med det nuværende antal spande, eller med maksimalt én mere i hver forhave.
  Biospande rækker til 3-4 husstande. Restaffaldsspande kan dække behovet hos 5-6 pensionistpar eller et par børnefamilier? Plast- og biospande har trukket meget affald væk fra restspandene.
  Man kan også justere med kommunens tømningsfrekvenser.
  Ensretningen på dansk eller måske endog EU-niveau er vist nødvendig for at gør genanvendelsen rentabel.
  Jeg er ganske optimistisk.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet