Status fra Cykelstativgruppen

Revideret af Ane Stenbak, Bgg 13, 1. | |   Cykelstativgruppen

I september inviterede bestyrelsen interesserede til at lave en arbejdsgruppe, der skulle finde brugbare løsninger til, hvor man kunne stille sin ladcykel, og vi har på den baggrund dannet en gruppe bestående af David Kendal, Elise Nørrekjær, Ane Stenbak og Mette Øberg.

Formålet med gruppen er at bidrage med løsningsforslag til, hvor og hvordan man kan lave cykelparkering til primært ladcykler, så fortovene bliver mere fremkommelige for børn, svagtseende og rollatorbrugere.

Vi er aktuelt i dialog med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, som har oplyst, at der findes puljer, man kan søge til formålet, men at der ikke i 2021 er noget tilbage. Det glædelige er, at der formentlig vil være nye støttemuligheder i 2022. Opgaven lige nu er derfor at lave et forslag til parkeringsmuligheder, som foreningen selv financierer.

Når vi – forhåbentligt inden generalforsamlingen – har fundet ud af, hvad vi kan gøre, hvor meget det koster etc., så vil vi fremlægge det for bestyrelsen, som vil formidle det videre til foreningens evt. behandling.

Lidt mere konkret, så forestiller vi os, at man kunne etablere cykelparkering i 10-meterzonen, hvor man i forvejen ikke må parkere. Det har den fordel - ud over den åbenlyse, at fortovene vil blive ryddet, så gangbesværede, børn og andre kan passere - at det kan gøres udgiftsneutralt, fordi det ikke koster penge at inddrage disse arealer til cykelparkering. Anderledes forholder det sig med parkeringspladser; hvis vi nedlægger dem, og laver cykelparkering der, så vil det koste penge til kommune som kompensation for de indtægter, kommunen mister i indtjening i form af parkeringsafgifter.

Vi har også talt om at undersøge mulighederne for, at dele af legegaderne kunne bruges til cykelparkering.

For nuværende er der kun tale om forslag, og hvis der er nogen, der kunne være interesseret i at komme med deres løsning til dette, så kontakt os endelig.
I kan skrive til os.

Indtil der forhåbentligt er fundet en god løsning, vil vi opfodre alle til - i overensstemmelse med gældende regler - ikke at parkere cykler på fortovet. Det gælder særligt parkeringer, der blokerer store dele af fortovet.

 

Log: Artiklen oprettet 25/12-2020 under Cyklelstativgruppens webside.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet