Støj, diverse regler

Revideret af Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Dette vedrører støj fra håndværkere, trommer mmm.

Bygge- og renoveringsaktivitet af enhver art er underlagt Bygge- og Anlægsforskriften i Københavns kommune af 2016.

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/2005_a62b0adc61c5.pdf

Tid på døgnet  

Tidsrammerne er sat således:

"§ 6 Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå på hverdage man-dag til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og lørdage mellem kl. 08.00 og 17.00.

§ 7 Uanset støjgrænserne i bilag A må følgende aktiviteter kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. 07.00 - 19.00 og lørdage kl. 08.00 til 17.00.

  • Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende værktøjer.
  • Anvendelse af tårnkran og lignende.
  • Anvendelse af elektriske lifte og lignende.
  • Anvendelse af trykluftsværktøj.
  • Opstilling og nedtagning af stillads.
  • Af- og pålæsning af byggematerialer og affald.
  • Tilsvarende støjende aktiviteter."

Bestemmelserne gælder uanset hvem der udfører arbejdet - m.a.o. de gælder såvel håndværkere som beboere.

Støjniveauer

Kommunen definerer grænseværdierne for støj således i førnævnte Bilag A:

Bygge- og anlægsarbejder med et støjniveau, målt udendørs, op til 70 dB(A) må foregå på hverdage kl. 07-19, lørdage kl. 08-17.

I tidsrummet 22-07 må støj ikke overstige 55 dB(A).

På alle øvrige tidspunkter er grænsen 40 dB(A).

Særligt støjende aktivitet, som f.eks. nedbrydning af beton, må kun finde sted på hverdage mellem 8 og 17.00.

Kommunen kan give dispensation fra ovenstående regler.

Se også www.bolius.dk/hvor-meget-maa-naboen-larme-naar-han-bygger-om-og-til-1030/. Boliusartiklen oplyser flere detaljer, bl.a. om, hvor meget fx 40 dB er.

Havearbejde

Havearbejde er ikke omfattet af forskriften, og er kun reguleret af almindelig hensynsfuldhed og godt naboskab; det opfattes almindeligvis som, at man ikke støjer omkring spisetider og i weekenderne lægger eventuelt støjende havearbejde mellem kl 10 formiddag og spisetid aften.

Fest og selskab

Regel nummer 1: Fester af enhver art, både de regulære fester og det hyggelige lille selskab i baghaven, der trækker ud på natten og måske ledsages af lidt musik for åbne vinduer:

Varsko naboerne, når der er tale om en planlagt fest, der forventes at støje ud over almin-deligt hverdagsniveau.

Jo senere det er på aftenen, jo mere skal man være opmærksom på, om åbne vinduer/terrassedøre slipper høj musik og festlarm ud i baggårdenes klangkasse.

Der kommer et tidspunkt efter midnat, hvor det må anses for at være hensynsløst at spille høj musik for åbne vinduer, holde selskab i baghaven med højrøstede deltagere, osv.

Københavns kommunes støjpolitik sætter ikke præcise rammer for borgernes aktiviteter i og omkring boligen, men der er generelle bestemmelser, som i konkrete situationer kan få politiet til at dukke op.

Det undgår man ved at udvise godt naboskab - være hensynsfuld og opmærksom på naboernes interesser, uanset om festen er planlagt eller improviseret.

Bolius

Bolius har lavet et overblik: www.bolius.dk/hvor-meget-maa-din-nabo-stoeje-i-haven-15637

Realdania

Realdania har udgivet en håndbog med gode råd om nabostøj til beboere, bestyrelser og administratorer.
Denne håndbog formidler 12 gode råd til, hvordan beboere, bestyrelser og administratorer kan håndtere de udfordringer, der opstår, når naboens hverdagslyde bliver til generende støj.

 


Log: Tilføjet link til Realdania 25/2-2021. Artiklen er gennemrevideret og flyttet til andet menupunkt 10/9-2020. Bemærkning om at annoncere arrangementer indlagt 3/5-2019. Oprettet 5/7-2015.

Stikord (så artiklen lettere findes vha søgefunktionen): miljøregler, støjgener, nabostøj, håndværker-støj, ombygningsgener, støj.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet