Teknisk notat om centrale affaldscontainere på torvet

Revideret af Søren Borch, webadmin. | |   Affaldsgruppen

Ifm GF-2017 har vi modtaget notatet "Affaldshåndtering. Husejerforening i Strandvejskvarteret. - 2. udgave" fra AFM Rådgivende Ingeniører A/S. 

Notat om affaldshåndtering fra vores rådgivende ingeniør kan hentes her i pdf-format

Kort resume af notatet

  • Dateret 25. januar 2017
  • Løsningen er teknisk mulig med de krav som foreningen og kommunen har stillet
  • Prisen holder sig inden for 550.000 kr + 110.000 kr i anlægsomkostninger
  • Hertil kommer nogle årlige driftsomkostninger
  • Affaldsmængder, tømningsfrekvenser, containervoluminer etc er analyseret
  • Man kan få containere med eller uden adgangskontrol. Affaldsgruppens forslag er baseret på en løsning uden adgangskontrol som udgangspunkt; men det kan bygges på senere
  • Der er fotos som viser, hvor meget man kan se over jorden
  • Indkastningsdelen over jorden vil blive mørkegrøn, med selve lågene i forskellige farver afhængig af affaldstype
  • Der vil være 4 containere på torvets nordside og 1 container på sydsiden (der er mere kompliceret rørføring på sydsiden)
  • Der er detaljerede budgetter for de forskellige valg af leverandører.
Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet