TV-antennegruppens kommissorium

Revideret af Søren Borch, TV-gruppen | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

På generalforsamlingen den 28. februar 2017 nedsattes en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

Klippet fra mødeindkaldelsen:

5B Forslag til beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på at undersøge alternative muligheder for TV- og radiosignal, herunder en eventuel ny aftale med YouSee.

Baggrund:

Foreningens aftale med YouSee er gældende for 5 år, og vil tidligst kunne siges op med et varsel på 9 måneder pr. 30. september 2017, hvis vi ønsker at træde ud af aftalen pr. 1. juli 2018.

På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, som i løbet af 2017 undersøger alternative muligheder for TV- og radiosignal, herunder en eventuel ny aftale med YouSee.

Forslag som indebærer aftale med anden leverandør eller som indeholder nye vilkår, skal forelægges til  generalforsamlingens beslutning.

Klippet fra referatet:

Det blev præciseret, at arbejdsgruppen skal arbejde mod en konkret løsning, og fremlægge denne næste år. Det blev anbefalet at lave en behovsundersøgelse i kvarteret.

Efter den 1. juli 2018 er det muligt for enhver at udmelde sig af aftalen med YouSee. På dette tidspunkt er foreningen ikke længere kontraktligt bundet af aftalen.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet