Vand i kælderen, Naturstyrelsens 'vand-wizard'

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Vand i kælderen? Ja, det vil ske igen hos os.

Klip fra artikel i Politiken 12.5.2012.

"Før husejerne sætter ind med store investeringer for at klimasikre, kan de med fordel gå ind på Naturstyrelsens helt nyudviklede 'vand-wizard' på www.klimatilpasning.dk. Programmet guider gennem husets og grundens svage punkter, hvor vand kan slippe ind."

"... indføre vandlåse, højvandslukker, rense tagrender, rydde værdier væk fra kældergulv .... sandsæk foran kælderdøren .... ikke lade så meget regnvand løbe ud i spildevandsnettet..."

"Selv om 40 procent af de københavnske husejere endte med vand i kælderen sidste sommer, sikrer kun hver femte sit hus mod nye vandmasser. Nu belønner det første forsikringsselskab sikrede kældre".

"Før har det været et forsikringsprincip, at alle betalte samme præmie, uanset om de havde høj eller lav risiko for vandskade. ... prisen ... højere ... risikovurdere ... vandskader".

"Vil man gerne sælge sit hus, kan klimasikring vise sig at være en nødvendig forudsætning..."

Klippet fra Politiken, 12. maj 2012, sektion 1 side 12 og sektion Lørdagsliv side 6-7.
Kilde: "....spørgeskemaundersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for forsikringsselskabet Codan"

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet