Varmt brugsvands temperatur. Legionella eller tilkalkning?

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Energiråd

Temperaturen på det varme brugsvand i varmtvandshanerne skal være 50°C, og ved fremløbet i kælderen 55°C .

Hvis der er en termostatventil på dit fjernvarmeanlæg i kælderen, skal den sættes på ca 4.

Hvorfor ikke mindre:

 • den farlige bakterie legionella udvikler sig villigt i varmt vand, og optimalt ved 25-45°C
 • Bygningsreglementet foreskriver 55-60°C for at sikre mod legionella (og andre bakterier). Legionellaen ophører sin formering ved ca 47°C
 • HOFOR anbefaler 50°C ved fjerneste aftapningsvandhanen og 55°C ved fremløbet i kælderen.

Hvorfor ikke mere:

 • jo varmere vand, jo større tilkalkning i rørene og i beholderen
 • udskiftning og afkalkning er dyr i kroner og i CO2
 • kalken giver et godt miljø for bakterierne at vokse i
 • tilkalkningen øges meget kraftigt fra ca 57°C
 • jo lavere temperatur, jo bedre afkøling af fjernvarmevandet, og dermed billigere regning
 • jo lavere temperatur, jo mindre varmespild i varmtvandsrørene i huset, hvilket især er vigtigt om sommeren
 • du har ikke brugsmæssig glæde af højere temperatur, da du næppe kan holde fingrene under så varmt vand.

Måling:

Man kan løbende holde øje med termometeret på brugsvandets fremløbsrør i kælderen (man bør have et sådant termometer). Denne temperatur skal være ca 55°C.

Men målingen bør tjekkes ved hanerne i huset, så udløbet ved fjerneste aftapningshane er ca 50°C. Lad hanen løbe kraftigt, indtil vandet er helt varmt, og fyld så en kop og mål heri med et stegetermometer el.lign.

Om legionella:

Legionellabakterien kan  udvikle sig overalt i rørene, og brede sig derfra. Og den forårsager legionærsygdommen, som er en lungebetændelse.

I 2020 havde vi rekordmange dødsfald i Danmark pga legionella. Og vi havde tredjeflest i EU. Så det er ikke en rent teoretisk risiko. Men hvis man følger vejledningen ovenfor, så skulle man være i salveten.

Det er vigtigt at overholde reglerne i store boligkomplekser, hvor der kan være mange delgrene, som kun sjældent gennemskylles. I vores énfamiliehuse kan man lettere sikre, at alle varme haner bruges en gang imellem. "Små systemer (som vores) regnes pr. definition som legionellafri i Tyskland uanset fremløbstemperaturen, fordi vandet udskiftes så hurtigt, at legionellaen ikke kan nå at opformere sig" (Kilde: Ingeniørens, 16. sept. 2016).

Der er delte meninger om, hvor meget man som raskt menneske skal tage hensyn til denne bakterie i varmtvandssystemet i huse som vores, hvor man løbende tapper vand, så der sjældent står gammelt vand i lang tid.

Personligt har jeg i 20 år kørt med 50°C, uden problemer. Jeg har talt med andre beboere i tilsvarende huse med tilsvarende erfaringer. Jeg har dog truffet en beboer, som har fået legionella i sit eget hus her i kvarteret.

En sjælden gang imellem varmer jeg op til 65°C og skylder hanerne igennem, til jeg tror, at rørene er helt varme. Ved 50°C dør 90% af bakterierne inden for 2 timer, ved 60°C dør 90% af bakterierne inden for 2 minutter, og ved 70°C dør alle legionella-bakterierne med det samme (Kilde: Ingeniørens, 16. sept. 2016).

Hver enkelt husejer må selv overveje de forskellige fakta og vælge sin temperatur og øvrig adfærd. Hvis man er i tvivl om afvejningen af risici og sparehensyn, så følg de officiel råd ovenfor.

Flere fakta om Legionella

Legionella pneumophila er en bakterie der vokser i vand. Den trives bedst ved temperaturer mellem 20 og 45 °C; ved mere end 50 °C dør bakterien.
Legionærsygen eller Legionella blev opdaget – og berygtet – efter at en stor gruppe krigsveteraner i The American Legion var til årsmøde i Philadelphia i 1976. Under mødet blev de smittet af bakterien, der udviklede lungebetændelse eller legionærsyge hos de ramte personer. Af de i alt 182 smittede døde 29. Kilden til smitten blev aldrig klarlagt, men det var sandsynligvis et køletårn på nabobygningen til hotellet, der spredte små forurenede luftbårne partikler eller dråber.
Når bakterien kommer på luftform dvs. transporteres med i de bittesmå vandpartikler, der opstår, når man fx tænder for bruseren eller tænder for aircondition-anlægget, er der risiko for, at bakterien kan spredes. Når man trækker vejret, inhalerer man bakterien ned i lungerne. Her vil den typisk invadere de dybere dele af lungen, hvor infektionen som regel starter. Sygdommen lader ikke til at smitte fra person til person.
I hjemmet, hvor vandet under normale omstændigheder ikke får lov at stå længe, er risikoen minimal. Har man været længere tid væk fra hjemmet, kan det være en god ide at lade varmtvandshanerne skylle igennem med varmt vand, inden de bruges.
Sygdommen bekæmpes med antibiotika – ofte under indlæggelse.

 

Log: Oprettet for længe siden. Dato reguleret af og til for at få den op i toppen af nyhedslistningen. Smårettelser 21/9-2021

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Bgg50 05-11-2012 kl. 22:53
  Jeg har dags dato rettet lidt i artiklen "Brugsvandets temperatur" efter en række gode råd fra læsere. Tak til dem.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet