Velkommen til Strandvejskvarteret alias Komponistkvarteret

Vores kvarter består af 393 byggeforeningshuse på Ydre Østerbro i København, lige ved Svanemøllen station.

Vi hedder af historiske grunde Strandvejskvarteret, men pga. gadenavnene kaldes vi ofte Komponistkvarteret eller Kildevældskvarteret.

Hjemmesiden indeholder en masse information, som er relevant for aktuelle og potentielle beboere.

Herunder vises nyhedsartikler med information, som har nyhedskarakter og almen interesse.
Arrangementer i fremtiden vises øverst, selv når de ikke er de senest indlagte nyheder.

Forsidenyheder:

Rundspørge om Kilden

Revideret af Brit Larsen | |   Kilden

Hvad sker der, når man spørger hele kvarteret, hvad de synes om vores beboerblad Kilden? 
En tredjedel af kvarterets husstande har svaret, mens to tredjedele tilhører et tavst flertal. Alligevel læser vi de indkomne svar som repræsentative i forhold til at give en slags temperaturmåling af Kilden.

Helt overordnet set er folk glade og vil gerne beholde Kilden i trykt form.

Her bringer vi alle de indkomne svar, så man selv kan gå de konklusioner efter i sømmene.

null  Dataark med besvarelserne (spreadsheet i Excel). Her kan du lave dine egne analyser.

null  Særtryk fra Kilden dec 2021 (tekst i pdf). Her kan du læse konklusionerne i detaljer fra Kildens redaktion.

 

Log: Artikel indlagt 16/12-2021