Bestyrelsen

Ved foreningens generalforsamling 1/3-2023 blev bestyrelsens medlemmer valgt/genvalgt (se referat fra GF).

Kontakt og nyheder

Sagsbehandling samt referater længere nede på denne side.

Mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Mail til de enkelte opgaveansvarlige: Se nedenfor.

Velkommen til nye beboere 

Velkomstbrev

 

Arbejdsgrupper

Disse grupper fungerer for det meste uafhængigt af bestyrelsen.

Udvalgte arbejdsgrupper:

Foreningens medier

 

Fordeling af bestyrelsens opgaver

Pr 8/3-2023 har bestyrelsen fordelt opgaverne således:

 • Formand: Dines Boertmann
 • Næstformand: Peter Faurhøj
 • Facader og tag: Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj
 • Haver, hegn, fortov, veje, graffiti (grafitti): - 
 • YouSee, El- og forsyningsselskaber: Jakob Bjerre og Peter Faurhøj
 • TDC-fiber: Peter Faurhøj
 • Arrangementer: -
 • Kommunikation: Dines Boertmann
 • Affald: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Materielkælder: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Velkomstansvarlig (bl.a. omdeling af "Husene er kun til låns" til nye beboere): Jan Væver og Susanne Ploug Sørensen
 • Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Dines Boertmann og Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til kommunen vedr. gadetræer: Jakob Bjerre og Susanne Ploug Sørensen  
 • Kontakt til andre foreninger: Jacob Ingvartsen
 • Forsyning: Jakob B, Dines, Peter
 • Kasserer, medlemsregistrering: Lars Bjerregaard (uden for bestyrelsen)
 

Formand
Dines Boertmann
H.C.Lumbyesgade 50
Mobil: 2421 4542
dinesboertmann@gmail.com

 

Næstformand

Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
Mobil: 2926 7827
mail@hottentot.dk

Bestyrelsesmedlem
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
Mobil: 2142 1188
jacob@ingvartsen.eu 

 

Bestyrelsesmedlem
Jakob Bjerre
Weysesgade 23
Mobil : 2671 1602
jakob.bjerre@hotmail.com

  

 

 

 

null

Suppleant
Susanne Ploug Sørensen
H.C.Lumbyesgade 49
Mobil: 2752 9242
sps@g-o-d.dk

 

null

Suppleant
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Mobil: 2579 3333
jan.vaever@gmail.com

 

Uden for bestyrelsen

   

null

Kasserer
Lars Bjerregaard
Niels W Gades Gade 44
Tlf. 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com  

 null  null

Webredaktører
Søren Borch
Gorm Rye-Andersen

hjemmeside@strandvejskvarteret.dk

 Revisorer: Morten Rand Jensen og Johan Alsøe.
Revisorsuppleant: Lars Aagaard.
 
   

Mødeindkaldelse, referat, sagsbehandling mm

Bestyrelsesmøde 18. august 2015

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 18. august, hvor vi blandt andet skal færdiggøre arbejdet med tekster og tegninger til facaderegulativet, som blev…

Bestyrelsesmøde 8. juni 2015

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 8. juni, hvor blandt andet havevandringen forberedes. Beboere kan som altid kontakte bestyrelsen, hvis der er…

Bestyrelsesmøde 12. august 2014

Revideret af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde: 12.8. 2014

Bestyrelsesmøde 25. juni 2014: Gader, kloakker, vagtordning mm

Revideret af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Arbejdsgruppe vedr. revidering af facaderegulativ og lokalplan.

Der har indtil nu været 2 møder, se også Kilden juni, 2014.…

Ordinært bestyrelsesøde 29 januar 2014

Revideret af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde d. 29/1 og skal planlægge generalforsamlingen d. 25/2.

Referat af bestyrelsesmøde 6/1 2014

Revideret af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Yousee

Bestyrelsen anser nu Yousee arbejdet for færdigt, men vi skal have opdateret med yousee's liste, hvem, der skal betale for flere husstande i…

Ordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2014

Revideret af Claus Engelsen, H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

På bestyrelsesmødet vil vi bl.a. tale om indkøb af en cykelanhænger, Yousee, velkomstbrev til nye husejere, facader og generalforsamlingen 25/2.

ordinært bestyrelsesmøde 20 november 2013

Revideret af claus engelsen, HCL 61 | |   Bestyrelsen

næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag d. 20 november kl 19.30.
Dagsordenen vil bla. være yousee, facader og sted for generalforsamling