Bestyrelsen

Ved foreningens generalforsamling 22/2-2022 blev bestyrelsens medlemmer genvalgt (se referat fra GF). Bestyrelsen er som helhed den samme som før generalforsamlingen, og umiddelbart fortsætter alle med de samme opgaver og ansvarsområder som sidste år. 23/6-2022 trådte Tommas Kisbye ud af bestyrelsen, og  Ane Stenbak (tidl. suppleant) blev nyt bestyrelesmedlem.

Kontakt og nyheder

Sagsbehandling samt referater længere nede på denne side.

Mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Mail til de enkelte opgaveansvarlige: Se nedenfor.

Velkommen til nye beboere 

Velkomstbrev

 

Arbejdsgrupper

Disse grupper fungerer for det meste uafhængigt af bestyrelsen.

Udvalgte arbejdsgrupper:

Web-redaktionen
Kilden
Affaldsgruppen
Hjertestarteren
Materielkælderen
Samlet oversigt over arbejdsgrupper

Fordeling af bestyrelsens opgaver

Pr 30/6-2022 har bestyrelsen fordelt opgaverne således:

 • Formand: Dines Boertmann
 • Næstformand: Peter Faurhøj
 • Facader og tag: Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj og Dines Boertmann
 • Haver, hegn, fortov, veje, grafitti: Ane Stenbak og Dines Boertmann
 • YouSee, El- og forsyningsselskaber: Jakob  Bjerre og Peter Faurhøj
 • Arrangementer: Ane Stenbak
 • Kommunikation: Dines Boertmann
 • Affald: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Materielkælder: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Bogansvarlig ("Husene er kun til låns"); Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Dines Boertmann og Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til andre foreninger: Dines Boertmann og Jacob Ingvartsen

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer, medlemsregistrering: Lars Bjerregaard
 

Formand
Dines Boertmann
H.C.Lumbyesgade 50
Mobil: 2421 4542
dinesboertmann@gmail.com

 

Næstformand

Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
Mobil: 2926 7827
mail@hottentot.dk

Bestyrelsesmedlem
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
Mobil: 2142 1188
jacob@ingvartsen.eu 

 

Bestyrelsesmedlem
Ane Stenbak
Berggreensgade 13
Mobil:  3195 2425
kontakt@anestenbak.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem
Jakob Bjerre
Weysesgade 23
Mobil : 2671 1602
jakob.bjerre@hotmail.com

 

 

 

-

 

Suppleant
Christel Teglers
Kuhlausgade 37
Mobil: 6161 3034
cteglers@gmail.com 

 

 

 

 

Uden for bestyrelsen

   

Kasserer
Lars Bjerregaard
Niels W Gades Gade 44
Tlf. 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com  

  

Revisorer: Morten Rand Jensen og Johan Alsøe.
Revisorsuppleant: Jan Væver

Foreningens medier:

 

Mødeindkaldelse, referat, sagsbehandling mm

Ordinært bestyrelsesøde 29 januar 2014

Revideret af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde d. 29/1 og skal planlægge generalforsamlingen d. 25/2.

Referat af bestyrelsesmøde 6/1 2014

Revideret af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Yousee

Bestyrelsen anser nu Yousee arbejdet for færdigt, men vi skal have opdateret med yousee's liste, hvem, der skal betale for flere husstande i…

Ordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2014

Revideret af Claus Engelsen, H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

På bestyrelsesmødet vil vi bl.a. tale om indkøb af en cykelanhænger, Yousee, velkomstbrev til nye husejere, facader og generalforsamlingen 25/2.

ordinært bestyrelsesmøde 20 november 2013

Revideret af claus engelsen, HCL 61 | |   Bestyrelsen

næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag d. 20 november kl 19.30.
Dagsordenen vil bla. være yousee, facader og sted for generalforsamling