Bestyrelsen

Ved foreningens generalforsamling 1/3-2023 blev bestyrelsens medlemmer valgt/genvalgt (se referat fra GF).

Kontakt og nyheder

Sagsbehandling samt referater længere nede på denne side.

Mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Mail til de enkelte opgaveansvarlige: Se nedenfor.

Velkommen til nye beboere 

Velkomstbrev

 

Arbejdsgrupper

Disse grupper fungerer for det meste uafhængigt af bestyrelsen.

Udvalgte arbejdsgrupper:

Web-redaktionen
Kilden
Affaldsgruppen
Hjertestarteren
Materielkælderen
Samlet oversigt over arbejdsgrupper

Fordeling af bestyrelsens opgaver

Pr 8/3-2023 har bestyrelsen fordelt opgaverne således:

 • Formand: Dines Boertmann
 • Næstformand: Peter Faurhøj
 • Facader og tag: Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj
 • Haver, hegn, fortov, veje, grafitti: Ane Stenbak  
 • YouSee, El- og forsyningsselskaber: Jakob Bjerre og Peter Faurhøj
 • Arrangementer: Ane Stenbak
 • Kommunikation: Dines Boertmann
 • Affald: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Materielkælder: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Velkomstansvarlig (bl.a. omdeling af "Husene er kun til låns" til nye beboere): Jan Væver og Susanne Ploug Sørensen
 • Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Dines Boertmann og Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til kommunen vedr. gadetræer: Jakob Bjerre og Susanne Ploug Sørensen  
 • Kontakt til andre foreninger: Jacob Ingvartsen
 • Forsyning: Jakob B, Dines, Peter

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer, medlemsregistrering: Lars Bjerregaard
 

Formand
Dines Boertmann
H.C.Lumbyesgade 50
Mobil: 2421 4542
dinesboertmann@gmail.com

 

Næstformand

Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
Mobil: 2926 7827
mail@hottentot.dk

Bestyrelsesmedlem
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
Mobil: 2142 1188
jacob@ingvartsen.eu 

 

Bestyrelsesmedlem
Ane Stenbak
Berggreensgade 13
Mobil:  3195 2425
kontakt@anestenbak.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem
Jakob Bjerre
Weysesgade 23
Mobil : 2671 1602
jakob.bjerre@hotmail.com

 

 

 

-

 

null[Billede]

Suppleant
Susanne Ploug Sørensen
H.C.Lumbyesgade 49
Mobil: 2752 9242
sps@g-o-d.dk

 

null

Suppleant
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Mobil: 2579 3333
jan.vaever@gmail.com

 

Uden for bestyrelsen

   

Kasserer
Lars Bjerregaard
Niels W Gades Gade 44
Tlf. 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com  

  

Revisorer: Morten Rand Jensen og Johan Alsøe.
Revisorsuppleant: Lars Aagaard.

Foreningens medier:

 

Mødeindkaldelse, referat, sagsbehandling mm

Bestyrelsesmøde 12. august 2014

Revideret af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde: 12.8. 2014

Bestyrelsesmøde 25. juni 2014: Gader, kloakker, vagtordning mm

Revideret af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Arbejdsgruppe vedr. revidering af facaderegulativ og lokalplan.

Der har indtil nu været 2 møder, se også Kilden juni, 2014.…

Ordinært bestyrelsesøde 29 januar 2014

Revideret af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde d. 29/1 og skal planlægge generalforsamlingen d. 25/2.

Referat af bestyrelsesmøde 6/1 2014

Revideret af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Yousee

Bestyrelsen anser nu Yousee arbejdet for færdigt, men vi skal have opdateret med yousee's liste, hvem, der skal betale for flere husstande i…

Ordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2014

Revideret af Claus Engelsen, H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

På bestyrelsesmødet vil vi bl.a. tale om indkøb af en cykelanhænger, Yousee, velkomstbrev til nye husejere, facader og generalforsamlingen 25/2.

ordinært bestyrelsesmøde 20 november 2013

Revideret af claus engelsen, HCL 61 | |   Bestyrelsen

næste ordinære bestyrelsesmøde er onsdag d. 20 november kl 19.30.
Dagsordenen vil bla. være yousee, facader og sted for generalforsamling