2016, Referat fra generalforsamling

Revideret af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Referat fra husejerforeningens ordinære generalforsamling den 23. februar 2016 kl. 19.30-22:30 i Roklubben KVIKs lokaler.  

Fuldt referat

Det officielle og fulde referat kan hentes her som særtryk fra Kilden. Det er uddelt i papirform til alle huse den 19. marts i form af Kilden 2016/1 side 16-21.

Fra Kilden side 3 er også hentet "Nyt fra bestyrelsen" om affaldscontainere, skrevet efter generalforsamlingen. 

Kort uofficielt resumé af referatet 

  • Årsberetning 2016 for året 2015 godkendt  
  • Orientering fra arbejdsgrupper blev vel modtaget  
  • Regnskab 2016 for året 2015 godkendt  
  • Budget 2016 godkendt
  • Bestyrelsen: Benditte og Flemming blev genvalgt. Anton og Claus (suppleant) trådte ud. Nyvalg af Peter Faurhøj, Bgg12, og Louise Garde, Kuhlausgade 34 (suppleant)
  • Revisorer genvalgt
  • Forslag til central affaldssortering på torvet: Forslag vedtaget med ca 2/3 stemmer for og 1/3 stemmer imod, idet der dog var et mindre flertal for at udelade glascontaineren
  • Forslag om midler til haveklubbens arbejde: Forslaget vedtaget med de ændringer, at det første punkt om éngangsoprydning udgår, og at haveudvalget kan disponere over 25.000 kr til de tre andre punkter
  • Tak til bestyrelse m.fl. for deres gode arbejdsindsats i det forgangne år
  • 92 huse var repræsenteret.

Dagsorden, indkaldelse og beretning

Baggrundsmateriale til mødet kan hentes fra Indkaldelsen.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet