2016, Indkaldelse, ordinær generalforsamling

Revideret af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 23. febr. 2016 kl 19.30.

Sted: Roklubben KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø

Dagsorden

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Orientering om  
    a. Affaldshåndtering - status   
    b. Trafik og miljø  
    c. Orientering fra Energigruppen 
    d. Orientering fra redaktørerne for Kilden 
    e. Orientering fra webadministratoren om hjemmesiden 
4. Foreningens regnskab 2015 (bilag vedlagt) 
5. Forslag til beslutning 
    A. Forslag om at afsætte midler til affaldshåndtering. (Notat vedlægges)
    B. Forslag om at afsætte midler til haveklub. (Notat vedlægges)
6. Budgetforslag 2016 (der henvises til bilag til dagsordens punkt 4)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg:

 • Bestyrelsesmedlemmer Benditte Skyhøj Olsen og Flemming Toft er på valg.
 • Benditte og Flemming modtager genvalg. Anton Greiffenberg udtræder af bestyrelsen.
 • Suppleanter: Merete Hoffmann og Claus Engelsen modtager genvalg

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant

 • Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen Vestergaard modtager genvalg.

9. Eventuelt
 

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget kan hentes her i pdf-format, og de er også uddelt i papirformat til alle huse. Begge dele skete den 8. februar i år.

Debat om generalforsamlingens temaer foregår flere steder

Supplerende bemærkninger

 • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
 • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
 • Send evt. forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
  (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24. januar).
 • Få gode naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt.
  (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 3 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal...).
 • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".

Kommentarer :

 • user
  Søren Borch Bgg50 20-02-2016 kl. 16:17
  Der er måske usikkerhed om kommunens politik for sortering af affald, og det kunne eventuelt have betydning for vores beslutning om affaldscontainere på torvet. Se artiklen http://www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1448/71/
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 12:57
  Alternative løsninger for affaldssortering er skitseret og debateret i denne artkel her på hjemmesiden: http://www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1414/71/
 • user
  Søren Borch Bgg50 16-02-2016 kl. 08:36
  Der er nu en livlig diskussion for og imod af bestyrelsens forslag om fælles affaldskontainere på torvet. Forslaget skal behandles på den kommende generalforsamling. Se Facebook-diskussionen på https://www.facebook.com/groups/20474956824/permalink/10153291722256825/

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet