2017, Referat fra generalforsamling

Revideret af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 28. febr. 2017 kl 19.30-ca 23:30.  

Sted: Svanemøllen Kaserne.  

Referatet fra generalforsamlingen 

  Det fulde og officielle referat kan downloades her i pdf-format. Det er et særtryk fra Kilden, marts 2017/1.

Kort, uofficielt resumé af referatet   

Webadministratoren har her lavet et kort resumé af referat. Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentlig nyttig til en hurtig orientering.

1. Valg af dirigent. Der var 191 stemmer tilstede (49% af de mulige 393), og heraf var 46 stemmer på fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning: Taget til efterretning. 

3. Orientering om: 
    a.Affaldshåndtering - status (udskudt til pkt 5A) 
    b.Trafik og miljø (ingen præsentation)
    c.Energigruppen (mundtlig præsentation)
    d.Kommunikation (mundtlig præsentation fra Kilden og fra Hjemmesiden)
    e.Hjertestarter (ingen præsentation)
    f.Konfliktmæglerkorpset (mundtlig præsentation)
    g.Haveklubben (mundtlig præsentation).

4. Foreningens regnskab 2016 (bilag vedlagt): Godkendt.

5. Forslag til beslutning:

    5A. Forslag om at afsætte midler til affaldshåndtering af bioaffald: Ændringsforslaget "Skal forslaget om en nedgravet affaldsløsning udsættes ét år?" blev vedtaget med 99 stemmer for, 88 stemmer imod, og 4 blanke. Derefter bortfaldt afstemming om det oprindelige forslag 5A. (Se i øvrigt Affaldsgruppen).

    5B. Forslag til beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på at undersøge alternative muligheder for TV- og radiosignal, herunder en eventuel ny aftale med YouSee: Vedtaget. Se i øvrigt TV-gruppen.

6. Budgetforslag 2017 (der henvises til bilag til dagsordens punkt 4): Budget godkendt, idet beløbet afsat til nedgravede affaldscontainere blev taget ud.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen 
   Se i øvrigt Bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget kan hentes her i pdf-format. Dette blev uddelt i papirformat til alle huse den 10. og 11. februar.
 

Notat om affaldshåndtering fra vores rådgivende ingeniør kan også hentes her i pdf-format


Begge dele blev lagt her på hjemmesiden den 11. februar.

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer (især om affaldshåndtering) flere steder, hvor du også kan indlægge kommentarer:

 

Log: Artiklen er opr. oprettet med uofficielt referat den 1/3-2017. Den 24/3-2017 blev det officielle og fulde referat lagt på.

Kommentarer :

  • user
    Jeff Kildevældsgade 56 02-03-2017 kl. 08:14
    Jeg ser frem til at høre om alternativer til YouSee - billigere og uden binding tak.

    Og på forhånd tak for indsatsen!

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet