2021, Officielt referat fra generalforsamling 23/2

Revideret af Søren Borch, webadm | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 23. febr. 2021 kl 19.30 - 21:10.

Sted: Virtuelt Zoom-rum.

Kort referat fra generalforsamlingen 

Webadministratoren (Søren) har her lavet et kort resumé af beslutningerne på aftenen.
Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentligt nyttigt til en hurtig orientering for medlemmer, som ikke var med til mødet, eller som senere ikke lige vil læse hele referatet. Jeg tager med glæde imod rettelser af regulære fejl.
De korrekte detaljer fremgår af det officielle referat fra bestyrelsens hånd for GF-2021 vedr. året 2020.

1. Valg af dirigent. 

 • Velkomst ved Christel Teglers.
 • Peter Lambert valgt til dirigent.
 • Tilmeldte husstande 109, fuldmagter 23, tilstedeværende ved mødets start 61.
 • Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Bestyrelsens beretning:

 • Forudsat læst i indkaldelsen og fremlagt kortfattet af formanden.
 • Ingen kommentarer fra 'salen'.
 • Beretningen taget til efterretning.   

3. Foreningens regnskab 2020 (fremgår af indkaldelsen): 

 • Præsenteret af vores regnskabsmand Lars Bjerregaard.
 • Ingen kommentarer fra 'salen'.
 • Godkendt.

4. Forslag til beslutning:

 • 4.A. Genfremsættelse af forslag vedtaget på generalforsamling 2020: Forslag om revidering af Håndbog for Husejere.
  Vedtaget med 96 ja, 5 nej.
 • 4.B. Forslag: Leje af telt, borde og stole ved sommerfest og julemarked.
  Vedtaget med 99 ja, 3 nej.
 • 4.C. Forslag vedr. fællesaktiviteter (arrangementsbudgettet).
  Vedtaget med 76 ja, 7 nej.
 • 4.D. Forslag: Initiativpulje.
  Vedtaget med 77 ja, 25 nej.
 • 4.E Forslag: Juridisk og teknisk konsulentbistand ifm. elskabe.
  Vedtaget med 101 ja, 2 nej.

5. Budget 2021 (fremgår af indkaldelsen):

 • Budget énstemmigt vedtaget. 100 ja, 0 nej.
 • Foreningskontingent 380 kr (obligatorisk), YouSee-grundpakke-abonnement på 2.220 (frivilligt), og totalt kontingent på 2.600 kr (som er summen af de to foregående).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 • Bestyrelsesmedlemmer: Ginna Sørensen (udtræder) og Dines Boertmann (genvalgt). Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj og Jakob Bjerre fortsætter et år mere uden at være på valg i år. Nyvalgt blev: Tommas Kisbye. Fredsvalg, da antal kandidater passede til antal pladser.
 • Suppleanter: Christel Teglers (genvalgt) og Nanna Solow udtrådte. Nyvalgt: Ane Stenbak. Fredsvalg, da antal kandidater passede til antal pladser.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 • Revisorer: Morten Rand Jensen (genvalgt) og Johan Alsøe (fortsætter 1 år, da valgt for 2 år)
 • Revisorsuppleant: Jan Væver valgt.

9. Eventuelt.

 • Tak til bestyrelsen og til frivillige.
 • Spørgsmål om cykelparkering og legegader.

Officielt referat

  Det officielle referat kan hentes her. Referatet findes også i papirform i Kilden fra april 2021. 

Henvendelser til bestyrelsen.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Indkaldelsen og stemmesedlen er uddelt i papirform i postkasserne den 8/2-2021.

 

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer rundt om på hjemmesiden.

 

Log: Off.ref. indlagt 22/4-2021. Artiklen er oprettet med uofficielt referat den 23/2-2021 kl. 21:36.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet