2024, referat fra ordinær generalforsamling 27. februar.

Revideret af Dines Boertmann, formand | |   Husejerforeningen og GF

Referat fra generalforsamlingen

Officielt referat fra foreningens ordinære generalforsamling-2024 vedr. året 2023.

Tid: Tirsdag d. 27. februar 2024 kl 19.30 - 20:15.
Sted: Kulturcenter Kildevæld, Bellmansgade 3C, 2100 København Ø

Webredaktøren giver først et kort resumé af beslutningerne. Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentligt nyttigt til en hurtig orientering for medlemmerne og andre beboere i kvarteret:

0. Velkomst ved formanden Dines Boertmann.
    Fremmøde: 73 huse, herudover 4 fuldmagter, i alt 77 stemmer.

1. Valg af dirigent.
Peter Lambert valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår (2023).
Forudsat læst i indkaldelsen og fremlagt af formanden. Fokus på Vandforsyningsprojektet, Fiber, Fællesskabet, Vedtægter og Affaldsordningen. Beretningen taget til efterretning.   

3. Regnskab for året 2023 til godkendelse.
Præsenteret af vores kasserer Lars Bjerregaard. Regnskabet godkendt.

4. Forslag til beslutning.
4.1. Udskiftning af forsyningsanlæg, vand. Forslag om ekstra kontingent på 2.000 kr for 2024. Vedtaget.    

5. Budget 2024.
Forslag fremgår af indkaldelsen og blev forelagt af kassereren. Budget vedtaget.Foreningskontingent sat til 1.300 kr plus det ekstraordinære kontingent på 2.000 kr. Eventuelt YouSee-grundpakke-abonnement kommer til herudover.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg: Jacob Ingvartsen, Jakob Bjerre og Peter Faurhøj. Nyvalg til bestyrelsen: Lea Groes. Følgende fortsætter: Dines Boertmann (valgt sidste år for to år). Suppleanter: Jan Væver og Susanne Ploug Sørensen genvalgt for 1 år.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Revisorer: Lars Ågård og Johan Alsøe. Revisorsuppleant Kim Marquart.

9. Eventuelt.
    -

Officielt referat

null Det officielle referat kan hentes her. Det blev lagt op på hjemmesiden 8/3-2024.
Henvendelser til bestyrelsen.

Indkaldelse og beretning

null Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Indkaldelsen var blevet uddelt i email-form den 12/2-2024.

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlinger generelt rundt om på hjemmesiden, især på undersiden "Husejerforeningen og GF".


Log: Officielt referat indlagt 8/3-2024. Artiklen blev oprettet med uautoriseret referat den 27/2-2024 af Søren Borch.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet