Affaldsgebyrer 2022

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affald og skrald

I år er der tilføjet en ny årlig afgift på madaffald i vores ejendomsskattebillet, og vi har alle fået et forklarende brev (via e-Boks) fra kommunen. Vi tilhører kategorien ’villaer og rækkehuse med én bolig’. Priserne varierer fra ejendom til ejendom, fordi vi har forskellige størrelser på vores affaldsbeholdere. Nedenfor har jeg givet et eksempel fra Kildevældsgade 9.

Der knytter sig tre afgifter til hver ejendom. 
Som eksempel har vi i Kildevældsgade 9 følgende udgifter i 2022:
Restaffaldsgebyr 140 ltr.        2.250 kr.
Madaffaldsgebyr                        340 kr.
Et ordningsgebyr                     1.368 kr.

Til sammenligning så min ejendomsskat for 2021 sådan ud:
Restaffaldsgebyr 140 ltr.        1.950 kr.
Et ordningsgebyr.                      913 kr.

Madaffaldsgebyr
Madaffaldsgebyret er, som de andre affaldsgebyrer, et årligt gebyr.
I Kildevældsgade 9 har vi en deleordning med vores nabo, og det er registreret hos kommunen. Det fungerer fint, og beholderen bliver godt udnyttet – og min nabo er glad.

Ordningsgebyr
Vi har pt plads i vores affaldsordning til restaffald, madaffald, papir, plast, metal og farligt affald. Ordningsgebyret dækker over al det, vi ikke kan komme af med i disse beholdere, og som hentes via storskrald og haveaffald. 

Jørgen Fris Frederiksen

Læs evt. brevet fra kommunen her.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet