Brøndrensedag 15. november 2015

Revideret af Jørgen Frederiksen, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Dato: Søndag 15. nov. 2015 10.00-13.00.

REFERAT 

Se Kristian Jul Houmanns referat i vores blad Kilden, fra Kilden-redaktionens arkiv.

VEJLEDNING  

Tagrender og nedløbsrør

Hold tagrenden ren, da blade og andet snavs fra tagrenden kan løbe ned i og tilstoppe nedløbsrør eller kloakrør. Man kan selv konstruere en lang stang med en ske, der kan nå ud og rense tagrendens fjerneste ende.

Hvis tagrenden eller et nedløbsrør er tilstoppet, løber vandet ud og ind ad væggen.  Det kan føre til svamp i vægge eller tagkonstruktion.

Kloakker og brønde

Det er vigtigt at rense alle nedløbsbrønde, dér hvor nedløbsrøret fra tagrenden ender. Samlebrønden i baghaven skal også renses. Disse brønde har alle sandfang i bunden, som nødig skulle blive overfyldte, da sandet så løber videre ud i kloakrørene.

Rensning af brønde og kloakker er vigtig for at mindske risiko for svamp ved vandgennemtrængning gennem kældervæggene. Vores brønde skal jævnligt renses, så der er fri passage til det offentlige kloaksystem.

Kom af med slammet

Vi fik forrige år godkendt, at slammet kan bortskaffes som dagrenovation, jvf (link p.t. dødt) artikel med vejledning om slam. 
Efter at det er drænet for vand, kan det altså kommes i en plastikpose og smides i skraldespanden.

Vejledning og videoer

Læs vejledning til brøndrensning her  

INDBYDELSEN

 

Startsted: H.C. Lumbyesgade 2, kl. 10  hos Esben Wolstrup

Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde på en fælles brøndrensningsdag.

Tilmelding senest den 5. november

Du kan tilmelde dig til brøndrensedagen til esben@wolstrup.com eller energigruppen@strandvejskvarteret.dk. Husk at angive dit navn, adresse, tlf, og email, så vi kan planlægge dagen.
Hvis du kommer uden tilmelding, er det ok, hvis du bare er indforstået med, at dit hus er sidst i kæden, og at du ikke bliver orienteret, hvis der er aflysninger, flytninger eller andre ændringer :-).

Udstyr og forberedelser

Det er vigtigt, at du/I selv har renset stedet omkring brøndene på forhånd (dvs flyttet gamle stole, slyngplanter etc).

Hav meget gerne følgende klar hjemme hos dig selv i det omfang, du har adgang til udstyret:

 • Brøndrenseskovl: lang stang med kugleformet skovl på enden, hvor skovlen kan åbnes og lukkes
 • Tagrendeske:oftest hjemmelave stang med ske-lignende anordning, så man kan nå ud at rense tagrender fra kvistvinduerne
 • Spand til at hælde affald i
 • Koben, stor skruetrækker, papegøjetang mm til at løfte dæksler op og til at løsne nedløbsrøret
 • Arbejdshandsker og plastikhandsker
 • Et par plastikposer til drænet affald, som skal smides i skraldespanden.

Medbring meget gerne dette udstyr, så det kan deles med andre. 

Energigruppen sørger også for et mindre antal fælles redskaber fra foreningens materielkælder.

Frivillige søges

Vi søger flere folk til at arrangerer brøndrensedagen, så den sociale effekt kan brede sig i større ringe. Skriv eller ring til Jørgen Frederiksen, Energigruppen@strandvejskvarteret.dk, tlf: 2049 1701.

Red. af Bente Elkjær 21/9 2021

Kommentarer :

 • user
  Jan Væver Kildevældsgade 13 26-09-2014 kl. 07:41
  Fra foreningens materielkælder har der
  været et stort udlån af kloakskovle og
  spande.

  Husk at få tilbageleveret det lånte, så
  brøndrensedagen ikke mangler de vigtige
  redskaber.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet