Fiber: Aftalen med TDC Net om nye fiberkabler er på plads. Her er aftalens indhold.

Revideret af Peter Faurhøj, næstformand i bestyrelsen | |   TV, Post, El, Vand, Varme, Gas, Bredbånd, YouSee

Fiber-aftalen mellem Husejerforeningen og TDC Net

Der er den 27/11-2023 indgået en aftale mellem TDC Net og Strandvejskvarterets bestyrelse på foreningens vegne om at indlægge fibernet i kvarteret frem til ydersiden af husenes mure.

Aftalen indebærer blandt andet, at der ikke må sættes bokse på ydersiden af husenes mure (facaderegulativet holdes i hævd).
Desuden vil fiberkablet blive skudt ind til facaden af samtlige huse under forhaver ejet af foreningen.

Fiberkablet bliver også skudt ind til facaden under haver, der ejes af kommunen efter aftale mellem kommune og TDC Net, og husejere, der selv ejer forhaven, anbefales at indgå samme aftale med TDC Net.

Husejere skal selv sørge for at indgå aftale med TDC Net om at få ført kablet ind i huset. Kablet føres gennem muren ind i kælderen, hvor fiberboksen placeres på murens inderside. Husejere med hjørnehuse skal tage yderligere initiativ.

Vær opmærksom på, at Strandvejskvarteret har forhandlet en særaftale for området, og at TDC Net har informeret deres support om dette, men vi har oplevet, at enkelte supportmedarbejdere har overset detaljer i aftalen. Bestyrelsen havde første møde den 22/11-2023 med TDC Net og deres entreprenør, og vi fandt sammen en løsning uden udvendige kasser og ledninger.

Tilmeld dig !!

På basis af aftalen anbefaler Bestyrelsen, at alle tilmelder sig til at få fiberen ført ind i huset gratis.
Tilmelding sker på tdcnet.dk/bestil,  hvor man også finder de mere formelle betingelser. Adressen tdcnet.dk/ja-tak fører dig hen til samme sted.

NB: TDC Net's frist for gratis tilmelding er 18. december 2023. Så husk at tilmelde dig inden da.

Det er ikke et krav, at man bruger fiberforbindelsen, hvis den er blevet installeret. Man kan altså roligt tilmelde sig, da det indtil den 18. december 2023 er gratis at få lagt fiber ind i huset.
Hvis man ikke ønsker at tilmelde sig, vil fiberen slutte i en muffe udvendigt ved facaden. Vær opmærksom på, at det ved senere tilmelding er husejeren selv, der skal betale for tilslutningen.

Arbejdet i gaden

Der graves en rende i fortovet, ca 45 cm dyb, og der vil blive gravet et hul på maksimalt 100x100 cm og 45 cm dybt ud for hvert hus.
Arbejdet startede i H.C. Lumbyesgade nord omkring 1. december 2023. Pr 12. december var de i gang i Heisesgade nord.

Vi har aftalt, at TDC Net kun spærrer for parkering i én gade ad gangen, og kun i dagtimerne. Det bliver således muligt at parkere efter kl 16, hvis bilen fjernes før 7:30 næste morgen.
Hvis du parkerer forkert, ringer politiet én gang, inden de kommer med fejebladet, som koster 2.500 kr.
Når arbejdet i din gade starter, vil entreprenøren opsætte parkering-forbudt skilte 24 timer før.

Arbejdet i forhaven

null  Som udgangspunkt vil fiberen blive skudt ind til facaden ved siden af hoveddøren modsat hængslerne.

null Der vil blive gravet et hul på maksimalt 60x60 cm (45 cm dybt) inde ved muren, hvor teknikeren skal fange kablet fra gaden.
Kablet slutter som udgangspunkt med en muffe eller plastikhætte.

null "Skydepatronen" er ca 120 cm lang og 7 cm i diameter. Den skydes/bankes igennem jorden med trykluft.

For at sikre at arbejdet afsluttes hurtigst muligt, og for at fortovet ikke skal graves op flere gange, er det også aftalt med bestyrelsen, at TDC Net kan skyde fiberen frem til facaden i alle forhaver (i de haver, som foreningen ejer). Det er kun de huse, der har tilmeldt sig, der får fiberen gennem kældermuren.

Forhaver ved hjørnehuse og forhaver, som ikke ejes af foreningen

Hjørnehuse vil få mail fra bestyrelsen med mere information mht placering af fiberboksen.

Hjørnehuse og huse, hvor foreningen ikke ejer haven, fx Kildevældsgade øst, vil blive kontaktet af entreprenøren for nærmer aftale om arbejde på egen grund.

De resterende huse i Kildevældsgade og Landskronagade, hvor forhaven ejes af kommunen, har allerede godkendelse fra kommunen af at skyde kablet ind til huset mur.

Se detaljer om "hvem ejer forhaverne".

Arbejdet i kælderen

Denne del af arbejdet er uden for foreningens regi. Det er noget, som husejeren selv aftaler med TDC Net.

Kablet føres gennem muren under jordhøjde, og hullet tætnes mod vandindtrængning med en skum til det formål.
Der er ikke tale om en forringelse, når fiberboksen placeres indendørs. Det besværliggør måske etableringen for TDC Net i anlægsfasen, men produktet er bedre for husejeren.

For almindelige 'mellemhuse' vil fiberen som udgangspunkt blive ført ind i rummet under trappen, da den så let tilgås af alle husstande, hvis der er flere husstande i huset.
Den kan også placeres i det store kælderrum mod gaden, hvis ejerne ønsker det, fx hvor rummet er fælles for ejendommens beboere.

TDC-teknikere vil kontakte ejeren og aftale installering af fiberboksen inde i huset (eller i en muffe uden for huset ved de huse, hvor husejeren ikke ønsker fiber installeret).
Ejeren kan så udtrykke sine ønsker til anbringelsen af TDC Nets øvrige dåser inde i huset.
Hvis du ønsker, at boksen placeres i et andet rum, må du aftale det med teknikeren, når han kommer.

Afslutning af fiberarbejdet i vores kvarter

TDC Net skriver til dig, når de er færdige med den fysiske installation af fiber på din adresse.
De siger, at du kan forvente, at det tager fire til seks måneder, fra de går i gang med arbejdet, til arbejdet er afsluttet, og du kan tage din fibertilslutning i brug.
En realistisk tidshorisont er altså pt, at det er klar til brug sidst på foråret 2024.

Bestyrelsen orienterer

Bestyrelsen orienterer løbende via Facebook-gruppen og her på hjemmesiden.
Bestyrelsen har den 4/12-2023 også udsendt et informationsbrev med en mere officiel meddelelse til samtlige huse, så alle blev underrettet, også dem, der ikke er på Facebook eller løbende ser på hjemmesiden.
Du kan også kontakte bestyrelsens fibermand via bestyrelsens webside.

Hvordan får du herefter indhold på fibernettet?

Billedligt kan man sige: Fibernettet er bare jernbaneskinnerne. Hvis du vil have tog med indhold på skinnerne, så skal du selv tage et skridt mere. Dette er ikke en del af foreningens ansvar.

Du har flere alternativer for at få indhold fra internettet ind i dit hus:

 1. Coax-kabler: Bruge en udbyder, der benytter sig af vores eksisterende YouSee Coax-kabler. Fx fortsætte med den leverandør, som du allerede har på de gamle coax-kabler, dvs TV-kablerne.
 2. SIM-kort: Bruge en udbyder med trådløs internetadgang vha et SIM-kort i mobiltelefonen eller i en router. Fx den leverandør, som du allerede bruger.
 3. Fibernet: Få en ny udbyder på det nye fibernet.

Hvis du vælger ”3. Fibernet”, så skal du selv kontakte en udbyder af indhold, og du skal selv betale et abonnement til udbyderen, og evt. en installationsudgift.
Mange forskellige udbydere benytter TDC Net's fibernet til at levere internet, streaming-tv og telefoni.
Kontakt den udbyder, du ønsker abonnement hos, så hjælper de dig med at få adgang til internettet.
TDC Net giver en oversigt over nogle udbydere på tdcnet.dk/fiber/succes-i-kunde-full-build/proces/.

NB: Vente roligt med at kontakte en udbyder, til du ved, hvornår fibernettet er klar til brug.

Placering af modem/router:
Du kan få placeret modem/router i kælderen og/eller på en af etagerne ovenover. Flere modems/routeres kan forbindes med kabler eller trådløst. Det kan du aftale med udbyderen.

Strømforsyning:
Når/hvis du laver en aftale med en udbyder, så skal modemmet/routeren have almindelig 220V-strøm, som det er husejerens ansvar at få etableret og betalt.
TDC Nets fiberforbindelses fiberboks og fiberstik skal ikke have strøm. Deres Dåse 3, ONT-dåse = Nettermineringsudstyr skal dog have strøm.

De gamle coax-kabler

Coax-netværket på bagsiden af vores huse vil fortsætte med at fungere, så længe der er kunder til flow TV eller til det derfra kendte bredbånd. Eller til de udkonkurreres af fibernettet. Pt er internetabonnement  lidt billigere til Coax end til fiber. I Sverige er de eftersigende ved at nedlægge Coax i disse år, så der kun er fiber.
Coax-kablerne hos os ejes i øvrigt af YouSee og ikke af TDC Net og heller ikke af vores forening.

Noter. Detaljeret forklaring til begreberne

Disse noter er udarbejdet af webredaktøren Søren Borch baseret på en nærlæsning af TDC Nets ”Vilkår” og suppleret med kommentarer fra Peter Faurhøj i bestyrelsen.

 1. TDC NET: Vi omtaler dem ofte bare som TDC. Firmaet som står for fibernettet i vores område ifølge denne aftale. Kundeservice og Support på telefon 70 10 00 60.
 2. Fiberinstallation: TDC NETs fiberinstallation omfatter fibernettet i fortovet, stikledning, fiberboks, fiberstik og ONT.
 3. Entreprenør: TDC NET udpeger en eller flere underleverandører = entreprenører til at udføre udgravnings- og installationsarbejdet for TDC NETs fiberinstallation.
 4. Kunde: Kunde = husejer (= bruger = fuldmagtshaver). Disse ord bruges ofte synonymt om den juridisk aftalepart fra huset. Specialiteter kan forekomme, hvis der er flere ejere.
 5. Husejerforeningen: Husejerforeningen ejer mange af forhaverne og indgår aftale med TDC NET om gravning i ”sine” forhaver. Kommunen eller husejeren ejer og indgår aftaler for de øvrige forhaver.
 6. Stikledning: Fiberstikledning = Fiberkabel = Stikledning. Det glasfiberkabel, som føres under forhaven fra fortovet ind til og gennem muren.
 7. Fiberboks:  Dåse 1 = Muffe = oprindeligt kaldet Ydre dåse hos os. ”Din aftale om tilslutning til TDC NET Fiber omfatter (1) nedgravning af fiberstikledning fra vejskel og frem til nærmeste husmur, (2) opsætning af udvendig fiberboks på husmur, dog for etageejendomme opsætning af fiberboks i kælder eller loftsrum efter aftale med ejendommens ejer/administrator, (3) gennemboring af husmur og kabelindføring samt (4) opsætning af fiberstik, som afslutter fiberstikledningen indvendig i huset.” Fiberboksen kræver ikke strøm. Den er gratis for Husejeren. Fiberboksen placeres i vores tilfælde nedgravet ca 30 cm i joden lige uden for muren ved indføringen.
 8. Fiberstik: Dåse 2 = Fiberkabelafslutningspunkt = Fiber-CAP = Fiber-KAP = fKAP = oprindeligt kaldet Indre dåse hos os. Opsættes og ejes af TDC NET og er deres ansvar. Fiberstikket kræver ikke strøm. Den skal som udgangspunkt opsættes maksimalt 1 meter fra Fiberboksen, men hos os kan den ret frit placeres i kælderen op til flere meter fra indføringen i ydermuren. Flerfamiliehuse får det antal stik, som der er husstande i huset.
 9. ONT-dåse: Dåse 3 = ONT’en = Nettermineringsudstyr = Optisk Netterminering.  Opsættes og ejes af TDC NET og er deres ansvar. Vilkårene siger: ”Levering af tjenester (bredbånd, tv, telefoni) fra kundens tjenesteudbyder kræver, at der – ud over fiberstikket – også opsættes nettermineringsudstyr … i umiddelbar nærhed af fiberstikket.”. I vores tilfælde "klikkes" Dåse-3 direkte på Dåse-2. ONT’en kræver strøm, når den skal begynde med at levere signal til routeren, men ikke nødvendigvis før det. Dåse-3 er gratis for Kunden. I vilkårene står der: ”Grænsen for TDC NETs fejlretningsansvar er det af TDC NET etablerede fiberkabelafslutningspunkt (fiberstikket) og eventuelle nettermineringsudstyr (ONT)… .”
 10. Muffe: Hvis husejeren ikke ønsker fiberkablet ført ind i huset, afsluttes det med en muffe i jorden lige uden for muren. Bestyrelsen anbefaler kraftigt alle husejere til at få kablet ført ind i huset med det samme af TDC NET.
 11. Internt net: ”Kunden har drifts- og fejlretningsansvaret for det eventuelle interne net. Ved interne net forstås husinstallationer efter nettermineringspunktet i form af telenet eller fordelingsnet til kundens eget brug på installationsadressen, fx ekstra telefonstik eller antennestik.” Herunder Routeren. Det betales af Kunden. Det interne net installeres eventuelt af udbyderen og er så brugerens eller udbyderens ansvar.
 12. Udbyder: Udbyderen = tjenesteudbyderen = tjenesteleverandøren = indholdsleverandøren = leverandøren er den virksomhed, som leverer indhold = tjenester, fx bredbånd, tv, telefoni.
 13. Router: Router = Router/modem  = Tilslutningsudstyr. Normalt er det nødvendige modem indbygget i routeren, men det kan også være to separate enheder. Routeren installeres og ejes normalt af udbyderen og er så ofte dennes ansvar. Routeren kræver strøm, når den skal begynde med at levere indhold ud i huset, fx når den skal levere trådet forbindelse eller trådløst wifi til en PC, en laptop, en mobiltelefon, en telefon, et TV eller sågar til en signalforstærker, men ikke nødvendigvis før det.  Den betales af Kunden.
 14. Stikkontakt: Der skal sidde en stikkontakt = strømforsyningsstik med 220V. Man kan selvfølgelig trække en forlængerledning, da det ikke er noget stort strømforbrug. Ideelt kan man få lavet en fast stikkontakt med to udtag med hver deres afbryder, til henh. ONT og router. Den skal sidde maksimalt 1 meter fra ONT’en. Den betales af Kunden. Den skal senest være installeret, når der skal trækkes data fra fibernettet.
 15. Fiberstikrum: TDC NET bestemmer den nærmere placering af fiberstikket under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende installation på adressen og i videst muligt omfang efter kundens ønske. Vores forenings aftale med TDC Net er, at fiberstikket sættes i kælderen under trappen eller i det store kælderrum ud mod gaden.
  Vilkårene nævner, at ”TDC NET placerer som udgangspunkt fiberstikket ved kabelindføringen i kundens bolig/erhvervsvirksomhed. Bor kunden i en etageejendom/lejlighed kan TDC NET, hvis det er muligt, på kunden ønske placere fiberstikket i første opholdsrum op til 12 meter fra kabelindføringspunktet. Bor kunden i parcelhus/villa kan TDC NET, hvis det er muligt, på kundens ønske placere fiberstikket i samme rum op til 2 meter fra kabelindføringspunktet”.
  ”Fiberstikket skal placeres i et beboelsesrum, som er opvarmet og isoleret, og må ikke placeres i et eksempelvis uopvarmet loft, krybekælder eller vådrum.” Placeringen i kælderen hos os er dog godkendt af TDC.
 16. Bygningsreparation: ”Eventuelle bygningsreparationer som fx maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af TDC NETs fiberinstallation, skal kunden sørge for.” Dvs skrammer mm inde i kælderen? De skriver også: ”… sørger TDC NET for reetablering af belægning (men ikke beplantning eller faste haveanlæg som terrasser og bede).” Og der står også ”Det er kundens ansvar at fjerne beplantning samt faste haveanlæg som terrasser, bede, eller andet, der er egnet til at forhindre teknikers frie adgang til at etablere fiberboks på husmur.” og ”Kunden skal sørge for uhindret adgang i haven, herunder sørge for at rydde for beplantning mv. 1 meter rundt om kabelindføringspunktet på husmuren.”
  TDC NET har dog lovet at reetablere asfalt og fliser mm i fortov og forhave.

 

Log: 31/1-2024: Flere præciseringer fra Sørens hånd. 15/12: Flere præciseringer. 14/12-2023 rokeret om i teksten, Søren. 12/12-2023 tilf'jet et par billeder. 30/11 teksten finpudset af Søren. 28/11-2023 tilrettet af Søren nu hvor aftalen er på plads. Lidt tilføjelse 26/11 fra Søren. Artikel oprettet 24/11-2023 for Peter Faurhøj, næstformand i foreningen, af Søren Borch. Se mere under Fibernet-gruppen.

 

Kommentarer :

 • user
  Mads Bjerre-Petersen 27-03-2024 kl. 13:58
  Jeg er tilmeldt TDC fiber løsningen til mit hus i Weysesgade 15. Når denne internet adgang er etableret har jeg ikke længere brug for YouSee til hverken Internet eller TV.
  Når jeg ser på min faktura fra foreningen, indeholder denne en grundpakke 24 til 3.285,00, som jeg formoder er betaling for YouSee. Kan jeg afbestille denne i håbet om at TDC fiber kommer til at fungere indenfor de næste 30-60 dage, eller hvad er udsigterne? Og kan man afbestille Grundpakken delvis, så snart fiber fungerer?
  Hører gerne kommentarer og forslag og glæder mig til fiber løsningen.
  • user
   Søren Borch 04-04-2024 kl. 17:38
   Du kan nok ikke regne med, at fiber er klar inden 30-60 dage; i bedste fald måske efter 60 dage.
   YouSee-grundpakkeafgiften er nok den samme uanset hvilken internetforbindelse du bruger.
   YouSee-bredbånd vil du kunne spare/udskifte.
 • user
  Niels Møller 14-12-2023 kl. 13:26
  2023.12.14. Kuhlausgade 23
  Lisbet Theilgaard og Niels Møller

  Vedrørende indføring af net-kabel til facade (mur og fundament).

  Kære Peter

  Vores hus har indgangsdøren til venstre i husfacaden. Vi har gravet vores kælder dybere og derfor etableret omfangsdræn.

  Vi har etableret omfangsdræn ved facaden i en dybde af cirka 1,5 - 2 meter på ydersiden af huset mod gaden.
  Omfangsdrænet består af en membran op til ydermuren og et opsamlingsdræn, der forhindrer regnvand i at sive ind i kælderen.
  Der er desuden etableret isolering på husets ydermur.

  Regnvandet pumpes fra omfangsdrænet over i den almindelige kloakbrønd via en pumpe i en mindre brønd ved siden af den almindelige regnvandsbrønd.

  Net- kablet skal føres ind til og igennem muren i en dybde af 45 cm.
  Dvs det skal føres gennem membranen.
  Det vil ødelægge membranen og isoleringen på indføringsstedet.

  Når net-kablet skal føres ind i huset, skal der graves et hul ved facade/fundament på 60x60x45 cm
  Dette gravearbejde risikerer også at beskadige membran og isolering.

  Endelig kommer dertil, at kloakbrønd og pumpebrønd fylder det meste af den plads foran hoveddøren, hvor net-kablet er tænkt ført ind. Altså foran indgangsdøren til venstre set fra gaden

  Jeg spekulerer på hvor meget indskydningsspyddet fylder og hvor præcist skydningen er i forhold til de to brønde.

  Jeg har talt med entreprenøren om problemet. Entreprenøren oplyser, at husejeren ikke bliver opsøgt af en tekniker før grave- og indføringsarbejdet af kablet. Entreprenøren kan ikke oplyse dato for gravearbejdet og indrømmer at arbejderne ikke kan dansk eller engelsk. Med hensyn til ovenstående problem henviser entreprenøren til husejerforeningen. Entreprenøren har dog sendt en email, som desværre er intetsigende.

  Niels Møller
 • user
  Peter Faurhøj 27-11-2023 kl. 21:58
  OPDATERING
  Aftalen er godkendt

  Det er nu godkendt at fiberkablet vil blive skudt ind til facaden af samtlige huse hvor der vil blive gravet et hul på 60x60 cm (45 cm dybt) herefter vil TDC teknikker tage over og enten installere slutboks som beskrevet nedenfor eller en muffe de steder hvor husejeren ikke ønsker fiber.

  Hjørnehuse vil få mail fra bestyrelsen med mere information mht placering af slut boks.

  Bestyrelsen vil snarest udsende informations brev til samtlige huse så dem der ikke er på FB eller ser hjemmesiden også bliver underrettet.

  Det er ikke et krav at man bruger fiberforbindelsen hvis den er blevet installeret så man kan roligt tilmelde sig da det indtil den 18. december er gratis at få lagt fiber ind i huset.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet