Om hjemmesiden

Oprettet af Søren Borch | |   Webredaktionen

Dette er en bearbejdet version af den hidtidige strategi. Den vil snarest blive revurderet i den nye webredaktion og i samarbejde med bestyrelsen og beboerne.

Overordnet mål

Vores overordnede mål er at bidrage med:

 • Et informationsmedium for kvarterets beboere, de 393 husejermedlemmer og bestyrelsen.
 • Nyttig information med fokus på vores kvarters interesser og behov.
 • Styrkelse af kvarterets demokrati ved at støtte en informeret debat.

Nyttig information definerer vi som oplysning, der er sand, relevant og forståelig for brugerne.

Vi bruger mindre tid på æstetik, billeder, underholdning, personlige historier eller hyggesnak, da alt det bliver bedre dækket af Facebook-gruppen og Kilden.

Vi satser også på andre delmål, fx:

 • Gøre kvarteret mere synligt, også for folk udefra, herunder potentielle huskøbere
 • Kombinere det moderne og det traditionelle i kvarteret
 • Skabe nærhed og identitet i vores boligkvarter.

Hjemmesidens indhold

Det er her, du finder relevante oplysninger om generalforsamlinger, bestyrelsens arbejde, hvad du må ændre i dit hus, hvordan du renser din brønd, hvornår der er storskrald, hvad du kan plante i din have, og hvornår vi mødes til nytårskur og fastelavn mmm.

Hjemmesiden er ’foreningens A4-mapper’, hvor man kan finde såvel helt aktuelle som historiske dokumenter.

Nyhedsbrevet

Hjemmesidens redaktion udsender nyhedsbreve 4-8 gange pr år.
Med nyhedsbrevene 'pushes' aktuelle nyheder til abonnenterne på nyhedsbrevet.
Man kan tilmelde sig som abonnent, ændre mailadresse eller framelde sig på siden 'Alle nyhedsbreve'.  

Samarbejde med Kilden og Facebook-gruppen

Redaktionerne for kvarterets Hjemmeside, blad Kilden og Facebook-gruppe samarbejder i vores Kommunikationsgruppe.

Hjemmesidens styrke:

 • Indlæg og oplysninger kan offentliggøres på hjemmesiden med minutters varsel (modsat Kilden, som udkommer med måneders mellemrum).
 • Informationen fortsætter med at være tilgængelig på en systematisk måde længe efter offentliggørelsen (modsat på Facebook).
 • Man kan til enhver tid finde oplysninger om fælles arrangementer, tid og sted, i Kalenderen.

Kildens styrke:

 • God til uddybende historier og interviews.
 • Uddeles fysisk til alle huse, altså også til de beboere, som ikke er på Facebook eller følger vores hjemmeside.

Facebook-gruppens styrke:

 • God til beboerdebat, efterlysninger af dyr og cykler, køb og salg mm.
 • Bruges også til at flashe vigtige nyheder på hjemmesiden og Kilden.

Webredaktionens løbende opgaver

Webredaktionens medlemmer fremgår af webredaktionens webside.

Vi gør bl.a. følgende:

 • Formidler for arbejdsgrupper og bestyrelse
 • Finder og researcher nyheder
 • Redigerer håndværkeranbefalinger
 • Udsender nyhedsbreve
 • Udvikler og udveksler erfaring med de andre byggeforeningskvarterers webmastere
 • Tester links, Fjerner spam, Løser tekniske fejl, …
 • Samarbejder med webhotellets folk: Sikrer Backup, udvikler brugergrænsefladen, …

Alle kan bidrage

Alle i kvarteret er velkomne til at bidrage med indhold til hjemmesiden:

 • Kommentarer: Skriv dine supplerende kommentarer til eksisterende artikler.
 • Artikler i form af 'Nyheder': Du er meget velkommen til at sende artikler og analyser til webadministratoren.
 • Indscanning af Kilden: Scanne gamle årgange, som endnu ikke foreligger på elektronisk form.
 • Indscanning af gamle referater fra generalforsamlinger.

Juridisk status

Vi bestræber os på at være et uafhængigt medium i samspil med foreningen, bestyrelsen, husejerne og andre beboere. Hjemmesiden administreres og redigeres af frivillige beboere, og webredaktionen agerer formelt uafhængigt af bestyrelsen og foreningen .

Foreningen og bestyrelsen har dog i sidste ende lidt hånd i hanke med hjemmesiden. Foreningen ejer domænenavnene (strandvejskvarteret.dk og komponistkvarteret.dk), og foreningen har også kontrakten med og betalingen til webhotellet.

Hjemmesidens kvalitet, og ultimativt dens overlevelse, afhænger i høj grad af frivillige beboeres indsats. Lad os håbe, at det fortsat kan fungere i fremtiden.

Hjemmesidens historie

2021: Hjemmesiden blev flyttet til en ny version af Typo3 CMS-platformen, så den blev mere moderne og især mere brugervenlig på mobiltelefoner og tablets. Vi konverterede tirsdag den 7/9-2021. Redaktionen var op til konverteringen blevet udvidet til Søren Borch, Bente Elkjær og Gorm Rye-Andersen.

2009-2021: Søren Borch vedligeholdt og videreudviklede hjemmesiden baseret på denne Typo3 CMS-platform mhp på mere fyldig og nyttig information.

2006-2009: Bestyrelsen stod for at få udviklet en ny hjemmeside baseret på platformen Typo3 CMS.

2003-ca 2006: Hjemmesiden blev nyudviklet i den sidste del af 2002 og officielt sat i verden den 1.1.2003 i en version baseret på PostNuke (shareware skal) og mysql (shareware database). Den blev udviklet af Søren Borch med stor hjælp af især Lars Bølle, som ikke boede i kvarteret, men som i bedste web-ånd på uegennyttig vis ydede råd og dåd.

2001-2002: Jan Væver stod for opstart af vores første hjemmeside med stor hjælp fra hans vens Lars Bølle. Per Munch overtog derefter videreudviklingen i en periode.


Log: Layout rettet 30/9-2021. Indlagt 21/9-2021

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet