Hvilke kældre oversvømmes mest ifm skybrud?

Revideret af Søren, Bgg50 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Her kan man se, hvilke kældre, der får mest vand: labs.septima.dk/svk/.

Anton Greiffenberg, Michael Zedeler og især Bo Overgaard har fået skabt dette kort over konsekvenserne af skybrud mht oversvømmelser i vores kældre. Se mere på vores Facebook-side i september 2014.

Man ser, at den vestlige del af kvarteret får mindre oversvømmelse i kældrene end den østlige del. Måske naturligt nok.
Måske kan kortet bruges til at undersøge kloakkernes tilstand og til at bidrage med overvejelser, når Kildevældsgade en dag skal laves om til en skybrudsvej.

 

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet