Hvor meget radon-stråling har vi i vores huse?

Revideret af Søren Borch, webadministrator | |   Udlejning og indeklima (og mere råd og inspiration)

Konklusion 

Vi har kun lav radonudstråling i vores kvarter. Du behøver ikke foretage dig noget i dit hus mht radonbeskyttelse, hverken måle strålingen eller isolere bygningen.

Du får her noget uddybende information, som du som husejer kan tage udgangspunkt i.

Målinger i vores kvarter

 • HCL19: Frands Holst Bromose, 13. juni 2018. Højeste værdi i H.C. Lumbyes Gade 19 var 47 Bq/m3 i kælderrummet mod gaden. Så heller ingen problemer her. (Klippet fra vores Facebook-gruppe).
 • Stine Hvitved Leather, 13/6-2018: Mine tal var også meget lave så det er jo dejligt at vide!
 • Kvg47: Thomas Gram delte 12/6-2018 på Facebookgrupen: Vi har fået målt radon i vores hus. Resultatet er 30 på alle etager. Dette er en meget lav værdi - grænsen for lav er < 100.  Så med mindre der er store lokale forskelle, er det ikke være noget vi skal være bekymret for - og I kan spare en udgift på 1.500, som målingen koster.
 • Kvg13: Jan Væver i Kildevældsgade 13 delte i Kilden 2014, nr 2, side 22, sin undersøgelse for radon med os: "Bortset fra én måling, på 67 Bq/m3, viser alle målinger, at niveauet er under 60 Bq/m3. Det betyder, at man intet behøver foretage sig- og dermed uden for risiko […]". Se www.strandvejskvarteret.dk/fileadmin/uploads/kilden/Kilden_2014/kilden-2014-2-juni_-_final.pdf 
 • NWGg34: Jette Joost Mickaelsen, Niels W. Gades Gade 34, har også delt sin radonmåling 19.-27. april 2014: Målt på 1. og 2. plan (kælder og stue?): Alle <30 Bq/m3. Langt under grænserne.
 • Heig2: Daniel Van Kranendonk, Heisesgade 2: "Nul var svaret".
 • Bgg21: Har haft en radonmåler liggende i den udgravede kælder. Resultatet ligger i den meget lave ende: 38 Bq/m3. Januar 2018. Anne-Marie.

Hvad er for meget?

RADONdanmark Aps. (www.radondanmark.dk) oplyste i 2014 ifm måling hos Jan:

Sundhedsstyrelsen i Danmark har vedtaget WHO’s anbefalede grænseværdi på 100 Bq/m3 for radon i indeklimaet. Tidligere var grænseværdien i Danmark på 200 Bq/m3.
Radonniveauet i bygninger der er opført efter 1998 bør ligge under grænseværdien på 200 Bq/m3, mens radonniveauet for bygninger opført efter 2010 skal ligge under 100 Bq/m3.
For ældre bygninger er der ikke fastsat krav i reglementet, men Sundhedsstyrelsen opfordrer på det kraftigste til at grænseværdierne også tilstræbes overholdt for ældre boliger, og at høje radonniveauer bringes under 100 Bq/m3.

Sundhedsstyrelsens og Energistyrelsens anbefalinger (2014) fremgår herunder:

 • Radonniveau 0-100 Bq/m3: 0 – 60 Bq/m3: Foretag dem ikke yderligere. 60-100 Bq/m3: Langtidsmåling kan overvejes.
 • Radonniveau 100-200 Bq/m3: Langtidsmåling anbefales. Deres årsgennemsnit er beregnet til et niveau, hvor det anbefales, at der iværksættes enkle og billige udbedringer for reduktion af radonniveauet. Dette kan være at tætne revner og rørgennemføringer i gulve og vægge mod jord. Forbedring af ventilationen, enten ved etablering af naturlige friskluftventiler eller mekaniske udsug. Deres lokale håndværker vil ofte kunne være behjælpelig med at vælge de bedste løsningsmetoder for Deres bolig. Efter udbedring anbefales det, at radonniveauerne måles igen.
 • Radonniveau >200 Bq/m3: Langtidsmåling anbefales. Deres årsgennemsnit er beregnet til et niveau, hvor det anbefales, at der iværksættes effektive udbedringer for reduktion af radonniveauet i deres bolig. Det vil ofte være nødvendigt med en professionel undersøgelse, for at kunne vurdere de rigtige løsninger til Deres bolig. Ofte benyttede løsninger kan være at etablere et radonsug under gulvet eller etablering af et balanceret mekanisk ventilationssystem, hvor både indblæsnings- og udsugningsluften styres. Ved begge tiltag reduceres radonindtrængningen ved regulering af trykforskellen under og over terrændækket. Styring af trykket er effektivt, da gas altid vil bevæge sig mod områder med lavere tryk. Ved radonsug opbygges der – vha. en ventilator eller termisk opdrift - et konstant undertryk under terrændækket, hvilket hindrer radongas i at sive videre op i bygningen. Ved balanceret mekanisk ventilation indblæses forholdsmæssigt mere luft, end der suges ud, hvorved de r opbygges et lille overtryk i bygningen, som forhindrer radongas i at trænge op fra undergrunden. Efter udbedring anbefales det, at radonniveauerne måles igen.

Hvordan får man målt det?

Det er hverken dyrt eller svært at få målt boligens radonniveau.  Det kræver  blot  nogle  få  målere  på  størrelse  med  en  tændstikæske,  der over 2 - 3 måneder måler niveauerne i nogle af husets opholdsrum samt kælder. En måling koster fra 500 - 1.500 kr. og kan bestilles via hjemmesiden www.bolius.dk/radonfrithjem, hvor du også kan finde mere information om radon, stille spørgsmål til fageksperter og læse om de ofte enkle løsninger, der findes, hvis en måling viser et for højt radonniveau i huset. Med venlig hilsen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bygninger, tlf. 8488 9627.

Bolius' oplysninger

Bolius.dk har også en hel del information om radon.
Se www.bolius.dk/radonfrithjem/?gclid=CJXHsrmmjMsCFSLicgodQ7MLaw 

Hvis man her taster en adresse i vores kvarter, får man følgende svar:
"Dit hus ligger i København Kommune, som i 2001 fik tildelt radonklasse 2, der er middel risikoklasse. I denne risikoklasse er det vurderet, at 1-3% af alle boliger i kommunen har et radonniveau over 200 Bq/m3, hvor du som boligejer bør lave effektive foranstaltninger for at nedbringe niveauet.
Dit hus er bygget i 1901, hvor der ikke var krav om radonsikring i nybyggeri, hvilket øger din risiko. Hvis du har kælder, mindskes din risiko for radon i husets opholdsrum, medmindre du anvender kælderen til beboelse.
Den eneste måde du finder ud af, hvor meget radon der er i dit hjem, er ved at teste for det. Bestil din test her."

En geologs vurdering

En tidliger beboer i Heisesgade har arbejde med at finde uran og andre mineraler i Grønland.
Han vurderer, at vi ikke behøver bekymre os for radon i vores huse, fordi:

 • En måling har vist huse, som ikke har problemer (se ovenfor)
 • Vores undergrund er ret ensartet, og ikke urovækkende
 • Husene er bygget af ens materialer.

Og da radon er en luftart, så er vi i salveten, hvis vi bare lufter ud, sådan som vi alligevel skal gøre af mange andre gode grunde.

Andre kilder

Firmaet 3byggetilbud.dk har en webside med ganske omfattende information, som de kalder Alt om radon.

Vores egne radonmålinger

Hvis vi samler de radonmålinger, som vi allerede har fra huse i kvarteret, så er jeg sikker på, at vi ikke behøver lave flere, men kan føle os trygge.
Du kan med en meget lille indsats bidrage til vores kollektive viden: Læg målingstal, adresse og dato ind som ’Kommentar’ her nedenunder.

 

 

Log: Lb. lidt tilføjelser. Revideret 21. og 2. febr. 2018. Rettet 22-2-2016. Oprettet 2014.

Kommentarer :

 • user
  Allan Rabe 05-11-2021 kl. 10:44
  Hej

  Læste jeres interessante artikel :-).

  www.TESTdinBOLIG.dk/radonkort finders et omfattende radonkort for hver kommune i landet

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet