Luft ud i huset. Hvor meget, hvordan, hvorfor?

Revideret af Søren Borch, Energigruppen, Bgg50 | |   Energiråd

Luft ud

Et godt råd: Luft ud i dit hus dagligt!

Hvor meget

Man kan dufte sig frem i rummene. Frisk luft dufter anderledes end indelukket luft :-) 
Jeg har kun delvist kunnet finde fagligt belæg for præcist, hvor meget man skal lufte ud.
Baseret på diverse fagfolks råd vil jeg anbefale en daglig udluftning med noget i denne stil:

 • 4 x 5 minutter, hvis I er mange samlet indendørs i Covid-19-tider (*).
 • 2 x 5 minutter, hvis der er koldt og blæsende udenfor
 • 2 x 15 minutter, hvis der er varmere eller vindstille udenfor
 • Lang tid, evt hele dagen om sommeren, hvis det ikke regner.

Hvordan

Også her kan der være en række detaljer. Men følgende kan formodentligt bruges som en retningssnor:

 • Luft ud på alle etagerne i dit hus, inklusive trapperummet, kælderen og spidsloftet:
 • En etage udluftes på tværs af rummene gennem et topvindue i hver side og hvert værelse. Åben som oftest alle indre døre på etagen inkl. den ud til trapperummet.
 • Loftet udluftes fx gennem de efterhånden almindelige Velux-vinduers topspalte, hele sommeren og måske om vinteren afhængig af loftets isolering mm.
 • Trapperummet udluftes fx gennem de efterhånden almindelige Velux-vinduers topspalte, hele sommeren og adhoc om vinteren.
 • Kælderen udluftes ved at åbne vinduer (eller til nød ydredøre). Ofte mere permanent, da der jo kommer fugt fra gulvet og fra den nederste del af gulvet. I nogle huse har man en ventilator installeret.

Hvorfor

Der er flere gode årsager til at lufte ud på etagerne i vores huse:

 • Covid-19: Den aktuelle årsag. Hvis der skulle være kommet Corona-/Covid-19-virusser ind i huset, så smitter de mere, hvis der er mange af dem, end hvis der kun er få. Udluftning hjælper også på at reducere risikoen fra andre virusser og bakterier.(*)
 • Fugt i bygningen: Fugt i bygningsdelene er guf for rådsvampe og andet, som ødelægger vinduer og bærende bjælker mm i huset. Fugten kommer fx fra madlavning, potteplanter, beboernes udåndinger, tøjtørring og brusebade. I kælderen kommer der fugt fra undergrunden gennem gulvet og den nederste del af væggene, samt fra vaskemaskine og i værste fald fra en tørretumbler . Rådskader kan blive meget dyre til reparationer, og de kan i uheldige tilfælde medføre særdeles besværlige allergier.
 • Fugt i indeluften: Aht bygningen er det godt med tør luft, men aht virussygdomme er det bedst med en fugtighed på 40-60%. Især om vinteren kan udluftning give en tør indeluft, som svækker vores slimhinder, forhindrer vores forsvar mod virusser, og øger virussernes overlevelse og udbredelse. Det rette kompromis mht luftfugtighed er måske omkring 45%, hvilket om vinteren kan understøttes med blomster og planter.  (**)
 • Temperaturen: Man skal skelne mellem temperaturen i indeluften og temperaturen i bygningsdelene. En lufttemperatur på ca 19-22oC kan eftersigende balancere energitab, virussmitte, bakterievækst og velbefindende. Temperaturerne i bygningsdelenes overflader og indre er kompliceret at udtale sig om, men en lav temperatur kombineret med høj fugtighed giver kondensering og er en dårlig cocktail.
 • Kemi i luften: Elektronik, møbler, spraydåser, maling og levende lys er nogle af de vigtigste kilder til problematisk kemi i dit hjem. Se mere i artiklen "Sundt indeklima i dit hus uden kemi".
 • Radon: Vi har kun lav radonudsivning i vores kvarter; men alligevel ... . Se mere i artiklen "Hvor meget radon-stråling har vi i vores huse?".
 • Personligt velbefindende: Det er dejligt med frisk luft og frisk duft. Man bliver også friskere, når CO2 indholdet reduceres og iltkoncentrationen øges ved udluftning. Man sover bedre i frisk luft. Indirekte bliver ens velbefindende også bedre, da man reducerer negative effekter fra virusser og bakterier, fugt, kemi og radon.

Covid-udluftning (*)

Guide: Her er dit letteste våben mod smitten [med covid-19]:
I kampen mod omikron anbefaler sundhedsmyndighederne en simpel ting: Luft ud. Det kan fjerne smitte, som ellers kan hænge i luften i timevis.
Bortset fra helt at undgå selskab er udluftning din måske bedste ven i kampen for at holde coronavirus ude af stuen, når højtiden skal fejres i de kommende dage. Derfor nævner politikere og myndigheder det også på pressemøde efter pressemøde.

Og hvorfor er det egentlig så vigtigt?
Nøgleordet er aerosoler. Små luftbårne partikler, som kan indkapsle mikroskopiske mængder af væske – eksempelvis coronavirus fra en smittet. Aerosoler vejer så godt som ingenting, og derfor kan de svæve rundt i et rum meget længe.
Når en smittet ånder, kan aerosolerne sprede sig op til seks meter ud i luften som en sky og blive hængende i op til tre timer, har studier vist. I begyndelsen af pandemien lagde danske myndigheder mest vægt på såkaldt dråbesmitte, der smitter ved kontakt, og derfor lød rådene at holde afstand, spritte hænder og hoste i ærmet. Men i takt med nye studier og viden blev det klart, at smitten også er luftbåren.
Derfor er udluftning et af de mest effektive redskaber, vi har til at forebygge smitte. Det går altså ikke at lade hele hytten dufte af brunkager i timevis, hvis man prøver at forhindre smitte.

Fem råd til den mest effektive udluftning:

 1. Luk op på tværs af huset, så der er gennemtræk.
 2. Lad der være gennemtræk 5-10 minutter ad gangen.
 3. Luft ud 4-5 gange om dagen.
 4. Skal du have besøg, så luft ud både før og efter.
 5. Er I flere samlet indendørs, fx juleaften eller på en arbejdsplads, så luft ud 1 gang i timen.

(Klippet fra politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art8531537/Her-er-dit-letteste-våben-mod-smitten, 22/12-2022.
Kilder: Astrid Iversen, professor of virology and immunology University of Oxford. DTU - Institut for byggeri og anlæg. Sundhedsstyrelsen).

Virus og fugt (**)

I Videnskab.dk har indeklimaforskeren Peder Wolkoff (Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø) redegjort for, at vi ikke bare skal tilstræbe mest muligt tør luft.
Se videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/den-rette-luftfugtighed-kan-mindske-risikoen-for-influenza

Han siger blandt andet:

 • Man skal skelne mellem fugt i bygningsdelene og fugt i indeluften. Konsekvenserne er forskellige, selv om de vekselvirker.
 • Det har vist sig, at influenza-virusdråber elsker kold og tør luft – de spredes bedre og overlever længere. Mange influenzavirusarters overlevelse og smitteevne er lav i området 40-60% relativ fugtighed (en hverken tør eller fugtig luft).
 • Når luften er tør, øges fordampningen fra virusdråberne også; de bliver mindre, lettere, og svæver i længere tid og spredes længere væk fra smittekilden end de meget store viruspartikler.
 • Mht temperaturen anbefaler han konfortområdet 21-23C, men ikke højere. Indeluftens fugtighed reguleres i det område, så når der opnås 40-60% RH.
 • Om vinteren får vi alt andet lige tør indeluft, fordi den kolde udelúft kun kan indeholde ret lidt vanddamp i absolut forstand, og når den kommer ind og bliver varmet op, så kan luften indeholde meget mere vanddamp, hvorfor den relativt bliver tør.
 • Vores luftvejes selvrenseevne og immunrespons (robustheden) er sårbar i tør luft.
 • Kort fortalt handler det om, at indeluftens fugtighed har indflydelse på udtørringen af slimhindelaget i næsen.
 • Når vi taler godt indeklima, bør befugtning af indeluften inddrages i en samlet strategi sammen med ventilation og temperaturen.

Lige, hvordan man sikrer den rette fugtighedsgrad, har jeg(undertegnede) ikke lige et klart svar på, men start med at købe en fugtighedsmåler.

Eftertanke

 • Udluftningen giver selvfølgelig et lille varmetab. Men alle eksperter er enige om, at det er forsvindende lidt ift. fordelene ved at lufte ud.
 • Ved begrænset udluftning er det kun luften, der afkøles (egentlig udskiftes), og dens varmefylde er lav, så der forsvinder ikke ret mange kalorier.
 • Det tager et par minutter af din tid at først åbne vinduerne og skrue ned for radiatorerne og så bagefter lukke vinduerne og skrue op for radiatorerne. Men jeg opfatter det som et mini-motionsprogram :-)
 • Heldigvis har den indeluft, der minimerer smitterisiko, bygningsskader og energitab, rigtig meget tilfælles med den indeluft, der maksimerer komfort, trivsel og performance.

Kilder

Ud over ovennævnte kilder kan man fx se:
videnskab.dk/krop-sundhed/sadan-far-du-et-godt-indeklima-derhjemme
videnskab.dk/krop-sundhed/coronasikker-saadan-lufter-du-ud-i-klasselokalet-boernehaven-eller-faelleskontoret

 

Log: Tilføjet afsnit om luftfugtighed og virusser 19/6-2022, Søren. Tilføjet klip fra Politiken 27/12-2021. Rev. 'Hvordan' 22/11-2021. Rev. 'Hvor meget' 21/11-2021. Oprettet 19/11-2021. Mvh Søren Borch

Kommentarer :

 • user
  Maria Grønlykke 02-12-2021 kl. 15:07
  Jeg er varm tilhænger af grundige og gentagne udluftninger. Men fornøjelsen - plus alle fordele - går fløjten, når dét der er at lufte ud til, er gammel sur fesen klam ildelugtende brændeovnshørm. Undertiden behøver man end ikke at åbne vinduerne for at kunne lugte det. Brændeovne er den største kilde til lokal forurening i denne by. Som råder over jordklodens mest moderne effektive, miljørigtige, endda billige opvarmningssystem. (Ja, jeg er ikke ræd for at gentage mig selv : )) Mvh Maria Bg 14

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet