Møde med Københavns Kommune om deres overtagelse af de private fællesveje hos os

Revideret af Louise Garde Wibroe, bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne give folk adgang til det fulde referat fra mødet med Københavns Kommune om kommunens overtagelse af de private fællesveje hos os. Der har nemlig været en masse spørgsmål omkring overtagelsen.

Emnerne i referatet

 • forhavernes status
 • legegaderne
 • beplantning
 • kloakering
 • vejenes tilstand
 • fællescontainere
 • parkering
 • el-standere og P-standere
 • skiltning.

Bestyrelsens korte resumé af referatet

Vi, bestyrelsen, har haft et møde med Københavns Kommune, hvor vi drøftede de spørgsmål, der har været rejst i forbindelse med kommunens overtagelse af vores private fællesveje. Det var en god diskussion, hvor vi oplevede, at kommunen svarede på alle spørgsmålene efter bedste viden. Der ligger et fuldt referat fra mødet på kvarterets hjemmeside, mens der her blot er en helt kort opridsning af de berørte emner. Kommunens overtagelse vil ingen effekt have på hverken forhaver eller legegaders status. Ansvaret for den fortsatte vedligeholdelse af både beplantning, kloakering og vejenes tilstand vil overgå til kommunen - bemærk dog, at for kloakering er ansvaret kun kommunens indtil skel, samt at vi fortsat selv er ansvarlige for snerydning og saltning af fortovene. For parkering og skiltning er de præcise planer endnu ikke lagt, men forventes at få minimal indflydelse på kvarterets udseende.

Bestyrelsen mødtes med Kommunen den 5.9.2016. 
Og siden er temaerne vendt igen, således at referatet nu afspejler en fælles opfattelse af den fremtidige situation.

Hele referatet

Se hele referatet her på vores hjemmeside under bestyrelsens webside.

Kommentarer :

 • user
  Jørn Georg Jensen Niels W. Gades Gade 47 28-02-2017 kl. 15:09
  Mit spørgsmål vedr. ekspropiation galt vejene.
  Kommunens begrundelse for at overtage
  vejene uden kompensation baserer sig på
  ikke underbyggede postulater.
  Giv beboerne en gratis beboerlicens. Så er
  alle "overordnede trafikale vurderinger" vel tilgodeset.
  "fordelene større end ulemperne"???
  Hvor mange biler kan holde i jeres gade-afsnit? Gang tallet med prisen for beboerlicensen og gang igen med antal år imellem større reparationer (30 år??)
  Hvor er fordelen?
  Skal sneen (ikke årets pulverdrys) ryddes op mod bilerne? eller op på fortovet? Vi får selv problemerne med
  rydning! Argumenterne er postulater
  brugt til at knægte den private ejendomsret!!!!
 • user
  Louise Garde Kuhlausgade 34 24-02-2017 kl. 14:55
  Hej Jørn,

  Vi har ikke spurgt direkte til om vejene kan afspærres ifm. fællesarrangementer, men forståelsen er, at det kan lade sig gøre på samme måde som andre arrangementer kan lade sig gøre på kommunens arealer. Vedr. ekspropriation - jeg forstår det som at du spørger omkring forhaverne, og som skrevet i referatet vil de ikke ændre status. Det er således kun selve vejene der er udlagt, forhaverne forbliver i foreningens hænder.
  Bedste hilsner, Louise Garde, bestyrelsen
 • user
  Jørn Georg Jensen Niels W. Gades Gade 47 23-02-2017 kl. 16:52
  Kan vejene fortsat afspærres til
  fællesarrangementer (vejfester o.l.)?
  Det vil jo medføre provenutab for
  kommunen.

  Er spørgsmålet vedr. ekspropriation
  afklaret? Kommunen overtager jo råderetten.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet