Informationsmøde den 2/5-2024 om fornyelse af vandforsyningssystemet

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Kalender

Bestyrelsen indkalder til et nyt informationsmøde om fornyelsen af kvarterets vandforsyning.

Mødet afholdes:

Tid: torsdag den 2. maj, kl 19.00
Sted: Kulturcenter Kildevæld, Bellmansgade 3C

Informationsmødet tager afsæt i et nyt notat fra vores rådgiver, Gaihede a/s:

null  Se det nye notat fra marts 2024 her.

Notatet er en uddybning af det tidligere notat og belyser de to mulige modeller, som vi den gang valgte at gå videre med - henholdsvis:

  • (#2) nye vandrør lagt i baghaverne (som de eksisterende), og
  • (#3) nye rør lagt af HOFOR i gaderne og ført ind til husene via forhaverne.

Til orientrering:

null det tidligere notat fra juni 2023.

En arbejdsgruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og beboere satte rammerne for en serie af møder med HOFOR og med entreprenører, med det formål at skabe mest mulig klarhed over problemer, følger, økonomi og tidsforløb ved de to modeller.

Det nye notat afspejler disse møder og undersøgelser.
Der er 16/4 sendt invitation via mail til Informationsmødet til alle husejere i kvarteret.

Vi understreger, at notatet og det heri fremlagte ikke er et beslutningsgrundlag. Mødet, vi her inviterer til, er et informationsmøde, der har til formål at forberede alle bedst muligt på de fremtidige beslutninger.
Beslutninger i denne sag kan kun træffes af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor et egentligt beslutningsgrundlag er sat på dagsordenen.

Mange hilsner,
Bestyrelsen.

 

Log: Artiklen oprettet 16/4-2024 af Søren Borch for Dines Boertmann..

Kommentarer :

  • user
    Kristian Mikkelsen 17-04-2024 kl. 08:35
    Tak for informationen. Jeg vil være interesseret i at forstå mere om hvordan projektet finansieres, mht fordeling, lånemuligheder & løbetider. Det tænker jeg kommer ved mødet. Vi ses.

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet