Radiatorernes udluftning

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Energiråd

Hvis der er luft i en radiatorer, vil det varme radiatorvand ofte ikke løbe igennem (dvs radiatoreren varmer ikke), eller der kan opstå støj i hele anlægget (svag eller ligefrem kraftig støj og rystelser). Derfor skal radiatorer udluftes.

Hvordan udlufter man radiatorerne

  • Sluk for pumpen, og åbn alle radiatorer på fuldt tryk (typisk sættes radiatorventilen på "6")
  • Vent 20-25 minutter
  • Drej forsigtigt på udluftningsskruen på hver radiator (den sidder i den modsatte side af den almindelige radiatorventil). Typisk kommer der først en hvislende lyd, mens luften kommer ud, og derefter en vandstråle, som du skal huske at fange i en lille klud. Nogle skruer skal løsnes med en papegøjetang, andre med en spidstang og de fleste med en specialnøgle (som du forhåbentlig fik sammen med radiatoren)
  • Luften optræder især i de øverste radiatorer
  • Udluft også pumpen. Ved nogle anlæg sidder der en almindelig udluftningsventil på røret lige ved siden af eller over pumpen, og i så fald skal den udluftes sammen med radiatorerne. Nogle pumper har desuden en særskilt udluftningsskrue
  • Stil alle radiatorer tilbage på normal indstilling, fx "3"
  • Tænd for pumpen igen.

Hvorfor kommer der luft i radiatorerne

Når man fylder frisk vand på anlægget (se vejledning om tryk i radiatorvandet) for at sikre et tilstrækkeligt tryk, får man lidt luft med ind, fordi frisk vand indeholder lidt opløst luft.Så efter påfyldning af vand skal man altid udlufte radiatorer.

Måske kan der også komme luft ind ved utætheder i rørene.

 

Log: Oprettet for længe siden. Dato reguleret af og til for at få den op i toppen af nyhedslistningen

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet