Sommerluk for radiatorer: Energigruppen besøger dit fjernvarmeanlæg den 10. maj

Revideret af Jørgen Frederiksen og Ole Munck, Energigruppen | |   Energigruppen

Dato: Søndag den 10. maj 2015 kl 10.00.

Referat

De fremmødte gik rundt i kældrene med Ole Munck og Søren Klokhøj.
Der blev sommerlukket og snakket isolering af rør mmm. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet.

Sommerlukdagen må siges at være en succes, pudsigt nok også et udsagn, som støttes af, at der ikke var mere end seks huse, der havde behov for hjælp. De fleste lukker i forvejen selv, og mange sandsynligvis med støtte i den on-line information, som vi har på vores website.

I forhold til ikke at sommerlukke for varmen kan man faktisk sige, at vores kvarter sparer energi svarende til 393 huse x 1.300 kr/hus/år = 510.900 kr/år; og det er altså en ½ mio skattefrie kroner lige ned i lommen med en meget lille indsats :-)

Indbydelsen ....

Sted: Start hos Ole Munck, Niels W. Gades Gade 1 (ændres evt. afh. af antal tilmeldte, og de tilmeldte får besked).
Tilmelding: Snarest til Jørgen på joergenff@gmail.com eller på papir til Kildevældsgade 9.
Energigruppen hjælper med at sommerlukke for radiatorvandet på fjernvarmeanlægget i kælderen hos dem, der måtte ønske det.
Du kan for så vidt sommerlukke med det samme, da vejret jo er ret varmt udenfor. Skulle det blive koldt igen, kan du altid tænde på under 1 minut.


Til dem, der kan/vil selv

De fleste kan selv

Man kan spare op til 1.300 kr. på fjernvarmen på et år ved at lukke for varmen til radiatorvandet om sommeren, og dertil sparer man en del elektricitet på cirkulationspumpen (særligt meget, hvis du har en af de gamle pumper: Ny pumpe ca 50 kr og gammel pumpe ca 400-500 kr på en sommer).

87% af vores beboerne gør det allerede, hvis ellers de indhentede spørgeskemasvar er repræsentative. Resten kan nu få det sidste "nudge" (nudansk for et "lille skub").

Vejledning til gør-det-selv folket

I artiklen "Sommerluk fjernvarmeanlægget i maj (vejledning)" på vores website kan man se en video om fordelene ved at sommerlukke og om, hvordan man gør det selv.
Se også www.sommerluk.dk.

Skilte, som du kan have glæde af at sætte op

Vi tager udgangspunkt i de 4 enheder, der er nævnt på disse 4 skilte. Prøv selv at finde enhederne vha diagrammet fra HOFOR.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet