Sommerluk for radiatorer: Energigruppen hjælper dig

Revideret af Jørgen Frederiksen, Energigruppen | |   Energigruppen

Dato: Søndag den 22. maj 2016 kl 11.00.  

Energigruppen hjælper med at sommerlukke for radiatorvandet på fjernvarmeanlægget i kælderen hos dem, der måtte ønske det, og som ikke alllerede selv har gjort det. 

Indbydelse   

Tilmelding: Senest den 12. maj Jørgen på energigruppen@strandvejskvarteret.dk eller joergenff@gmail.com eller på papir til Kildevældsgade 9. 
Sted: Start hos Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9. 
Af hensyn til planlægningen er det vigtigt, at vi har kendskab til antal deltagere. Tilmeldingen skal indeholde: Navn, adresse, mail, telefonnr. Ved tvivl og spørgsmål tlf. 2049 1701 til JF.

Det er vigtigt, at du finder brugervejledningen og diagrammet til dit eget anlæg frem på forhånd. Det vil fremme resultatet meget. Hvis du ikke er i besiddelse af det, opfordres du til at kontakte din forhandler eller producenten.

Du kan for så vidt sommerlukke tidligere, da vejret oftest tillader det. Skulle det blive koldt igen, kan du altid tænde på under 1 minut.

Vi forventer mindst 15 deltagere, da der i disse år flytter 15 nye beboere ind pr år jvf vores salgsstatistikker.  


Til dem, der kan/vil selv

De fleste kan selv

Man kan spare op til 1.300 kr. på fjernvarmen på et år ved at lukke for varmen til radiatorvandet om sommeren, og dertil sparer man en del elektricitet på cirkulationspumpen (særligt meget, hvis du har en af de gamle pumper: Ny pumpe ca 50 kr og gammel pumpe ca 400-500 kr på en sommer).

87% af vores beboerne gør det allerede, hvis ellers de indhentede spørgeskemasvar er repræsentative. Resten kan nu få det sidste "nudge" (nudansk for et "lille skub") på en fælles sommerluk-dag.

Vejledning til gør-det-selv folket

I artiklen "Sommerluk fjernvarmeanlægget i maj (vejledning)" på vores website kan man se en video om fordelene ved at sommerlukke og om, hvordan man gør det selv. 

Skilte, som du kan have glæde af at sætte op

Vi tager udgangspunkt i de 4 enheder, som du skal "skrue på". De er vist i "4 skilte til anlægget".

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet