Tema: Bæredygtig energi og solenergi i vores byggeforeningshuse

Revideret af Søren Borch, BGG 50 | |   Energigruppen

Særnummer af Kilden, februar 2005 om bæredygtig energi i vores huse

null

Teksten kan hentes her fra Kilden.

Særtryk fra Kilden

Teksten nedenfor tjener som indholdsforetegnelse, stikordsregister og kort orientering om særnummerets indhold.
Siderne kan downloades hver for sig i bedre opløsning.

2
3
4
5
6-7
8-9
10
11
12
13
14

Leder
Energikilder
Nuværende brug af energi
Søren og Sørens start
Solfangere (varme)
Solceller (elektricitet)
Mål for et solenergiprojekt
Spar på energien
Det store perspektiv
Dilemma: Æstetik - Miljø
Link om solenergi


Udarbejdet af.
Søren Borch, Berggreensgade 50, 3929 4126, smb@condiv.dk.
Søren Klokhøj, Berggreensgade 52,soren.klokhoj@get2net.dk

 

1
Forside
Indholdsfortegnelse


pdf 186 KB
 
  

2
Leder
Kolofon


pdf 77 KB
 

pdf 212 KB

3
Energikilder og teknologier
Oversigt over, hvor vores el og varme kommer fra

4
Energiens nuværende omsætning i vores huse
Hvad bruger vi energi til? Hvor kommer den fra? Hvordan kan vi spare på den?

Nøgleord: Rumopvarmning, fjernvarme, brænde, brugsvand, madlavning, belysning.


pdf 124 KB
 

pdf 71 KB

5
Søren & Søren på vej mod solenergi.
Vejen frem til temanummeret af Kilden i februar 2005

Nøgleord: "Vi måtte gøre noget"

6
Varme fra solen gennem en solfanger
Gratis varmt vand er inden for rækkevidde

Nøgleord: Et fornuftigt anlæg, solens varmeeffekt, syd-nord-øst-vest.


pdf 128 KB
 

pdf 168 KB

7
Solfanger i praksis
Fr. Jensen i badet

Nøgleord: Hvordan virker det? Kombinationer med el og fjernvarme. Har du allerede fjernvarme?

8
Elektricitet fra solen via solceller

Nøgleord: Et fornuftigt anlæg, tilskud, eget 12 volt system, godkendelser, ren strøm udefra.


pdf 67 KB
 

pdf 81 KB

9
Mere om solceller

Nøgleord: En solcelles opbygning. Prisudviklingen. Solceller er ofte pæne. Solcelleanlæg. Købe og sælge til elværket. Et tankeeksperiment.

10
Mål og vilkår for solenergi hos os
Ydre vilkår presser os til at tage solenergi op.
Vi har opstillet nogle målsætninger for vores kvarter, samt skitseret en tidsplan.

Nøgleord: Ydre vilkår, trends i tiden, vores vision, målsætninger, aktiviteter og tidsplan.


pdf 211 KB
 

pdf 118 KB

11
Spar på udgifter til energi og reducer forurening
Du kan uden at åbne pengekassen spare ca 2.000 kr/år.
Simple investeringer betaler sig tilbage på 2 år, så du sparer yderligere 2.000 kr/år.
Investering på 10-20 års sigt giver endnu flere besparelser.
Alle disse tiltag er miljøpositive og reducerer CO2-forbruget.

Nøgleord: Vidste du ...? Prioriter din indsats for at spare. Lav om på din adfærd. Udksift. Isoler. Invester i ekstern energiproduktion. Alternativ levering af el og varme.

12
Det store perspektiv
Når vi ser mange år frem .....

Nøgleord: Fuel-cells = Brændselsceller. Vandkraft. Varmepumper. Brændeovne. Vindkraft. Bølgekraft. Solfangere. Solceller. Benzin. Fjernvarme.


pdf 70 KB
 

pdf 134 KB

13
Dilemma: Æstetik & jura ? Miljø & økonomi
Vores bevarende lokalplan åbner muligheder for, at vi installerer solceller og solfangere.
Det er især det visuelle indtryk på husets forside, der giver begrænsninger.
Lokalplan 221, Kildevældsgade.

Nøgleord: Solceller. Solfangere. Godkendelsesprocedure. Historisk baggrund. Videreføring af intentionen. Plan og Arkitektur i Københavns Kommune

14
Link til markedet for solenergi
Der er mange om at udbrede kendskabet til bæredygtig energi.
Mange flere end de her nævnte.

Nøgleord: Portaler. Leverandører og rådgivere. Lerverandører af energi. Interesseorganisationer. Myndigheder. Andre relevante websites. Politikere. Generelle søgemaskiner 


pdf 120 KB
 
 

Log: Tilrettet 25/1-2022 efter scanning af Kilden. Artiklen er oprettet af Søren Borch i febr 2005. Forfattet af Søren Borch og Søren Klokhøj 2004-2005.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet