Vores alternativer for affaldssortering i fremtiden

Revideret af Søren Borch, Berggreensgade 50 | |   Affaldsgruppen

Vi er på vej mod at skulle - og få mulighed for - at sortere vores affald i hård plast, metal, glas, bio, papir, pap, haveaffald, storskrald, farligt affald og dagrenovation (restaffald).

Det kan hurtigt føre til adskillige skraldespande i vores små haver.

Alternativerne

Der er pt altså tale om følgende alternativer:

 • Kommunens aktuelle løsning for os: Vi gør i hvert hus det, som kommunen pålægger os i overensstemmelse med det politiske flertal i Borgerrepræsentationen om affaldssortering. Vi får mindst tre spande plus en boks hver, og skal sandsynligvis aflevere de øvrige affaldstyper individuelt på genbrugspladsen eller ved afhentning uden for haven på fortovet. Koordineringen klares individuelt uden at belaste bestyrelsen eller foreningen. 
 • Fælles affaldscontainere i kvarteret: Bestyrelsens forslag ved GF 2016 indebærer, at der nedgraves containere til de relevante affaldssegmenter på torvet. De skal så tømmes ugentligt. Vi kan dermed nøjes med 1 container i hver have, og vi skal sjældent på genbrugspladsen. Det fylder lidt i gadebilledet og giver måske affaldssvineri på gaden omkring containerne. Men det fylder mere i haverne. Foreningen skal stå for investeringen, i alt ca 550.000 kr for de ca 520 husstande i vores 393 huse. Driftsprisen er stort set uændret for hver husstand. Følg debatten via artiklen "Containere til sortering af affald på vores torv?". 
 • Deleordning: Naboerne slår sig sammen på eget initiativ (fx 2-og-2 eller i lidt større grupper) og aftaler med kommunen, hvilke spande hver især har (det har allerede fungeret upåagtet i 20 år hos nogle beboere, og kommunen er helt med på det jvf deres Q/A ovenfor). Vi kan sandsynligvis nøjes med 2 spande hver. Vi skal sjældent på genbrugspladsen. Prisen er uændret, da vi betaler en fast pris pr. boligenhed uanset antal spande (deling af husholdningsspanden giver dog tilsyneladende en besparelse). Det passer til en tidstrend, det er samtidigt individuelt og nærgruppeorienteret, og foreningen slipper for administration og investering.Dette alternativ er uddybet i denne artikel.  NB: Pr februar 2017 er der opstået uklarhed om kommunens accept eller ej af deleordninger. Nærværende forudsætter de hidtidige regler, som tillod nabodeling, og som måske kan indføres igen.
 • Affaldsbehandling med REnescience-teknologien. Kommunen satser pt på en forsøgsordning med REnescience-teknologien. Men det er ikke et alternativ for os. Se artiklen om løsningen, som altså alligevel ikke er et alternativ for os.

Hvad sker der pt

 • Kommunen har en politik med flere spande i hver forhave. Se artiklen her på websitet under "Dit kvarter">"Affald og skrald". På kommunen website er der gode råd og desuden Q/A.
 • Affaldsgruppen - og dermed bestyrelsen - er i løbende dialog med kommunen og arbejder på forslag vedtaget på generalforsamlingen 23. februar 2016. Emnet blev også debatteret på generalforsamlingen den 24. februar 2015. Se bestyrelsens og udvalgets forslag og øvrige overvejelser og information via menuen "Din forening" / "Husejerforening og GF".
 • Flere beboere eksperimenterer med at dele skraldespande og dermed at undgå at have hele batteriet af spande hver især. Der er en debat herom på vores Facebook-gruppe.
 • Kommunen eksperimenterer med enløsning, hvor affald indsamles usorteret og derefter behandles. Det har sandsynligvis lange udsigter.

Andre idéer og forslag

Kom med dine ideer og meninger her under artiklen eller på vores Facebook-gruppe, hvor der også foregår en debat om emnet.


Søren Borch, Berggreensgade 50. Oprettet 20/11-2015. Tilføjelser 28/11. og 2/12 2015 og 8/2-2016. Revideret igen 25/2-2016 efter GF. Oplysning om REnescience-alternativet er rettet 26/2-2016 efter ny information fra kommunen. 12/3-2017 tilføjet tvivlen om kommunens accept af nabodeleordninger.

Kommentarer :

 • user
  Claus NWGG32 23-02-2016 kl. 15:25
  Her er også et alternativ som vi ikke har undersøgt:

  https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Om-AffaldVarme-Aarhus/Dialog-og-samarbejde/Genbrugsvognen/Laes-mere.aspx?sc_lang=da
 • user
  Søren Borch Bgg50 16-02-2016 kl. 08:34
  Der er nu en livlig diskussion for og imod af bestyrelsens forslag om fælles affaldskontainere på torvet. Forslaget skal behandles på den kommende generalforsamling. Se Facebook-diskussionen på https://www.facebook.com/groups/20474956824/permalink/10153291722256825/
 • user
  Flemming Toft Affaldsgruppen 29-11-2015 kl. 15:17
  Herligt! Lader til at deleordningen på sin egen \'autonome\' måde er ved at finde sin måske meningsfulde plads - i øvrigt en officiel idé, vi i affaldsgruppen, er i dialog med kommunen om.
  [Klippet af Søren Borch fra Flemmings indlæg 20/11-2015 på Facebook]
 • user
  Søren Borch Bgg 50 29-11-2015 kl. 15:13
  Humleby har en tilsvarende debat og forhandling med Københavns Kommune.
  Noget om aviscontainere og rød plastboks til farligt affald.
  Se http://humleby.dk/2015/11/nyt-om-affaldsordning-i-humleby/?utm_source=Nyheder+fra+humleby.dk&utm_campaign=302ec30202-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b57195b6c7-302ec30202-100748449
 • user
  Anne-Marie Bisgaard Landskronagade 48A 27-11-2015 kl. 17:48
  Jeg kan stadig ikke se sammenhængen mellem, at vores huse er fredet i klasse B bl.a. fordi de er smukke med de små forhaver, og så at kommunen kan overrule fredningsnævnet og kræve placering af ualmindelige grimme affaldscontainere foran husene.
  Det hænger simpelt hen ikke sammen..

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet