2022, referat fra generalforsamling 22. februar

Revideret af Søren Borch, web.admin. | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 22. febr. 2022 kl 19.30 - ca 23:00.

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Officielt referat fra generalforsamlingen 

Det officielle referat for GF-2022 vedr. året 2021 med alle detaljer kan downloades nedenfor.
Webadministratoren indleder her med et kort resumé af beslutningerne. Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentligt nyttigt til en hurtig orientering for medlemmer.

1. Valg af dirigent. 

 • Velkomst ved Dines Boertmann.
 • Peter Lambert valgt til dirigent.
 • Fremmødte husstande 114, herudover 58 fuldmagter, i alt 172 stemmer (ca 44% af husstandene).
 • Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt og beslutningsdygtigt.

2. Bestyrelsens beretning for 2021:

 • Forudsat læst i indkaldelsen og fremlagt af formanden.
 • Debat.
 • Beretningen taget til efterretning.   

3. Foreningens regnskab 2021 (fremgår af indkaldelsen): 

 • Præsenteret af vores kasserer Lars Bjerregaard.
 • Vedtaget.

4. Forslag til beslutning:

 • 4.A. Forslag: Sager om overtrædelse af foreningens regler overdrages til ekstern part.
  Forslaget ændret, idet ordet 'skal' blev rettet til 'kan'. Vedtaget med denne ændring.
 • 4.B. Forslag: Opstilling af ladestandere til elbiler.
  Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstilleren. Se forslagstillerens indlæg.
 • 4.C. Leg i gaderne. Om at opmale legefelter.
  Forelagt af arbejdsgruppen. Forslaget til afstemning. Ikke vedtaget.
 • 4.D. Ophold i gaderne. Om at indkøbe ensartede møbler til legegader.
  Forelagt af arbejdsgruppen. Forslaget til afstemning. Ikke vedtaget.
 • 4.E Forslag: Flere fremtidige fællesarealer. Om budget til analyse om legegader i 'nordgader'.
  Forelagt af arbejdsgruppen. Forslaget vedtaget ved afstemning.

5. Budget 2022:

 • Forslag fremgår af indkaldelsen. Budget vedtaget med ændringer afledt af vedtagelse af forslag 4.A og 4.E.
 • Foreningskontingent sat op til 1.163,50 kr (den obligatoriske del). Eventuelt YouSee-grundpakke-abonnement kommer til herudover.
 • Supplerende forslag om at reducere omkostninger til flere fællesarrangementer: Nedstemt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

 • Bestyrelsesmedlemmer: Genvalg af de tre bestyrelsesmedlemmer, som var på valg: Peter Faurhøj, Jakob Bjerre og Jacob Ingvartsen. Dines Boertmann og Tommas Kisbye fortsætter et år mere uden at være på valg i år. Fredsvalg, da antal kandidater passede til antal pladser.
 • Suppleanter: Christel Teglers og Ane Stenbak genvalgt. Fredsvalg, da antal kandidater passede til antal pladser.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

 • Revisorer: Johan Alsøe (genvalgt) og Morten Rand Jensen (fortsætter 1 år, da valgt for 2 år)
 • Revisorsuppleant: Jan Væver genvalgt.

9. Eventuelt.

 • Enkelte spørgsmål og oplysninger.

Officielt referat

  Det officielle referat kan hentes her. 

Henvendelser til bestyrelsen.

Indkaldelse og beretning

  Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Indkaldelsen og stemmesedlen er uddelt i papirform i postkasserne den 7/2-2022.

 

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer rundt om på hjemmesiden, især på undersiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Det samme officielle referat blev uddelt i vores postkasser på papir den 26/6-2022. Det officielle referat indlagt 10/3-2022 inkl lidt konsekvensarettelser ovenfor. Artiklen er oprettet med uofficielt referat den 23/2-2022 af Søren Borch.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet