2023, Indkaldelse, Ekstraordinær generalforsamling, 24. marts

Revideret af Dines Boertmann | |   Kalender

Tid: Fredag den 24. marts 2023 kl 19.30. 
Sted: Kvarteres nye mødested, Kulturcenter Kildevæld, Bellmansgade 5 C.
Det er den nye tilbygning på Kildevældsskolens vestside, ud mod Kildevældsparken.

Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Baggrund for denne ekstraordinære GF

Forslaget om at indføre elektronisk kommunikation i Husejerforeningen blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 1/3-2023. Men da det kræver en ændring af vedtægterne, skal forslaget behandles på en ekstra generalforsamling, fordi færre end halvdelen af foreningens medlemmer deltog i generalforsamlingen den 1. marts.

Eneste punkt på dagsordenen er behandlingen af forslaget om at skrive elektronisk kommunikation ind i foreningens vedtægter. Forslaget kan behandles uanset antallet af deltagende medlemmer, og det kan vedtages, hvis mindst 2/3 af af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Se mere:

Dagsorden til x-GF

Der er kun ét punkt på dagsordenen:

- Anden behandling af forslag 4.2 Elektronisk kommunikation.
Første behandling var 1. marts. Forslaget indebærer ændring til foreningens vedtægter.

Indkaldelse, dagsorden mm.

null  Officiel Indkaldelse, dagsorden, indskrivningsbevis og fuldmagtsblanket. Denne side forventes omdelt i papirform fredag 10. marts 2023.
Husk at medbringe denne seddel til GF, da den gør registreringen af deltagere hurtigere og sikrere.

Supplerende bemærkninger

  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Log: Forvarsel lagt op 9. marts 2023 af webadm. Søren Borch

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet