Brøndrensedag 9. november 2014

Revideret af Ole Munck, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Dato: Søndag 9. nov.2014 10.00-13.00.

Sted: Niels W. Gades gade 1

Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde på en fælles brøndrensningsdag.

Tagrender og nedløbsrør

Hold tagrenden ren, da blade og andet snavs fra tagrenden kan løbe ned i og tilstoppe nedløbsrør eller kloakrør. Man kan selv konstruere en lang stang med en ske, der kan nå ud og rense tagrendens fjerneste ende.

Hvis tagrenden eller et nedløbsrør er tilstoppet, løber vandet ud og ind ad væggen.  Det kan føre til svamp i vægge eller tagkonstruktion.

Kloakker og brønde

Det er vigtigt at rense alle nedløbsbrønde, dér hvor nedløbsrøret fra tagrenden ender. Samlebrønden i baghaven skal også renses. Disse brønde har alle sandfang i bunden, som nødig skulle blive overfyldte, da sandet så løber videre ud i kloakrørene.

Rensning af brønde og kloakker er vigtig for at mindske risiko for svamp ved vandgennemtrængning gennem kældervæggene. Vores brønde skal jævnligt renses, så der er fri passage til det offentlige kloaksystem.

 

Kom af med slammet

Vi fik sidste år godkendt, at slammet kan bortskaffes som dagrenovation, jvf artikel med vejledning om slam
Efter at det er drænet for vand, kan det altså kommes i en plastikpose og smides i skraldespanden.

Vejledning og videoer

Læs vejledning til brøndrensning her fra 2012.

Udstyr og forberedelser

Det er vigtigt, at du/I selv har renset stedet omkring brøndene på forhånd (dvs flyttet gamle stole, havenisser og ukrudtsplanter).

Hav meget gerne følgende klar hjemme hos dig selv i det omfang, du har adgang til udstyret:

  • Brøndrenseskovl: lang stang med kugleformet skovl på enden, hvor skovlen kan åbnes og lukkes
  • Tagrendeske:oftest hjemmelave stang med ske-lignende anordning, så man kan rense tagrender fra kvistvinduerne
  • Spand til at hælde affald i
  • Koben, stor skruetrækker, papegøjetang mm til at løfte dæksler op og til at løsne nedløbsrøret
  • Arbejdshandsker og plastikhandsker
  • Et par plastikposer til drænet affald, som skal smides i skraldespanden.

Medbring meget gerne dette udstyr, så det kan deles med andre. 

Energigruppen sørger også for et mindre antal fælles redskaber fra foreningens materielkælder.

Tilmelding senest lørdag den 1. november

Du kan tilmelde dig til brøndrensedagen, senest søndag den 1. november til Ole Munck, munck@dadlnet.dk eller 60172384. Husk at angive dit navn, adresse, tlf, og email, så vi kan planlægge dagen. Hvis du kommer uden tilmelding, er det ok, hvis du bare er indforstået med, at dit hus er sidst i kæden; men du kan jo lære af de andre fra starten af.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet