Energirådgiver, Raadvad Center for Bygningsbevaring

Revideret af Søren Borch, Energigruppen | |   Håndværkere og rådgivere

Intro til Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Raadvad centeret rådgiver på mange forskellige måder, som er relevante for husejere i Strandvejskvarteret. Kunden kan bruge rådene og eventuel dokumentation til at lave sin egen plan og gennemføre ændringerne med de håndværkere, han måtte ønske. Raadvad kan vistnok bistå som bygherrerådgiver og med sagsstyring.

Raadvad oplyser selv: "Center for Bygningsbevaring i Raadvad er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer."

Energigruppen er især interesseret i Raadvads dybe viden om at lave ændringer i gamle huse som vores på en måde, som giver gode resultater uden at ødelægge bygningens sundhed, den ydre æstetik eller de gode bygningstraditioner.

Generel introduktion til Raadvad har vi også i Kilden nr. 2, juni 2014, side 16-17.

Se også www.bygningsbevaring.dk.    

Raadvad centerets ydelser

Raadvad tilbyder en lang række ydelser. For husejere i vores kvarter er følgende de mest relevante:

Information:

Masser af gode og gratis råd om at spare energi i boligen, som husejeren selv kan læse:

En omfattende kilde er selvfølgelig Raadvads website www.bygningsbevaring.dk.

Priser:

Deres honorar i 2015 er 850 kr. plus moms pr. forbrugt time; minimum 2 timer.
Større ydelser betales efter tilbud.

Rådgivning på flere niveauer

Relevant for Strandvejskvarteret er nok især, at Raadvad-centret foretager bygningssyn.
Her er der tre forskellige niveauer:

  • Den store pakke er et totalt bygningssyn af ”klimaskærmen”, som udmøntes i en rapport og en vedligeholdelsesplan og et prisoverslag på de nødvendige byggearbejder.
  • Mellempakken består i, at bygningssynet kun omfatter en enkelt del af huset, fx taget eller facaden. Det afsluttes også med en rapport og en plan for arbejdet.
  • Endelig den lille pakke, som består i, at man gennemgår huset eller et bestemt teknisk problem sammen med eksperten, som udelukkende giver mundtlig rådgivning på stedet.

Derudover tilbyder Centret også gratis telefonrådgivning. Man skal sende sit spørgsmål i en mail, og derefter vil man blive ringet op.

________________________________________

Samarbejde med Strandvejskvarterets Energigruppe

I 2014 gik Strandvejskvarterets Energigruppe ind i et samarbejde med Center for Bygningsbevaring i Raadvad for at afprøve deres model for at udløse energibesparende tiltag hos husejere i netop vores huse.

Vi holdt møder med dem, havde et åbent rådgivningsmøde i vores kvarter for alle husejere (10. marts 2015), fik en masse materiale samt fik opstillet nogle relevante rådgivningsmodeller. Alt dette fremgår ovenfor.

Husejeren skal selv betale for rådgivning og energitiltag, som han beslutter sig for. Planer indregner mulige energitilskud fra varmeværkerne og evt. statslige håndværkerfradrag.

Energigruppens interesser

Energigruppen vil gerne bidrage til, at husejere gennemfører rationelle forbedringer i deres huse, som fremmer en energibesparende brug af husene. Dette vil jo lokalt bidrage til en mere bæredygtig verden, bl.a. ved at der slippes en mindre mængde drivhusgas ud i atmosfæren, og at vores huse sætter et mindre miljøskadeligt fodaftryk på kloden.

For mange husejere er det vanskeligt at overskue, hvad der er en god løsning, og om den er umagen værd.

Energigruppen har derfor aftestet rådgivningen fra Raadvad.

Energigruppens forbehold

Raadvad er uvildige i deres rådgivning, da de ikke er knyttet til håndværkere eller leverandører af udstyr.

Energigruppens og Raadvads samarbejde er helt uden gensidige bindinger af økonomisk eller juridisk art. Kontrakter er mellem den enkelte husejer og Raadvad.

Se i øvrigt andre energirådgivningsmodeller i vores artikel "Energirådgiver, generelt".

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet