Fjernvarmeservice hos Broernes VVS

Revideret af Søren Borch, Energigruppen | |   Håndværkere og rådgivere

Generelt om servicebesøg fra Broernes VVS  

Energigruppen har udviklet en VVS-serviceaftale sammen med Anders Bjerring fra Broernes VVS ApS.

Fokus er på at gennemgå og justere fjernvarmeanlægget.

Du indgår en aftale, som giver dig ret til at få en fjernvarmegennemgang med faste intervaller eller ad hoc, når du synes, at du har brug for det.

Servicens omfang

Afhængig af din egen indsigt og lyst til at holde øje med dit anlæg kan du tænke således:

  • Jeg er indsigtsfuld og en gør-det-selv-type: Fx hvert 4-8 år
  • Jeg kan selv sommerlukke og fylde vand på, men vil gerne have professionel hjælp til at tjekke systemet i øvrigt: Fx hvert 2-3 år
  • Jeg kan selv sommerlukke, men vil gerne have alt andet ordnet af en professionel: 1 gang/år, ifm vinteråbning ca 1. oktober
  • Jeg vil ikke eller kan ikke selv sætte mig ind i tingene: 2 gange/år, typisk ifm sommerlukning ca 15. maj og vinteråbning ca 1. oktober.

Aftalen

Aftalen bygger på Broernes VVS' standard fjernvarmeserviceaftale og er justeret til behovene i Strandvejskvarterets huse. Den bygger på følgende dokumenter:

  • Fjernvarmerapport: Her defineres hvad der leveres, og den udfyldes og afleveres renskrevet til dig
  • Serviceaftalen: Her skriver I under. Aftalen omfatter bl.a. kørsel, eftersyn og justering, og ved en fast årlig eller ½-årlig aftale er prisen 600 kr incl moms og omfatter desuden arbejdstiden til nødvendig udskiftning af vigtige (specificerede) anlægsdele
  • Abonnementsbetingelser: Her defineres alt det med småt
  • Skilte/labels: Skilte, som VVSeren sætter op hos dig, så du kan genfinde de vigtigste enheder, fx sommerlukventilen.

Kontakt

Broernes VVS Aps
Att: Anders Bjerring
Autoriseret Gas, vand og sanitetsinstallatør
Korsørgade 21
2100 København Ø
Tlf 3526 6161
info@broernes-vvs.dk
www.broernes-vvs.dk

Generelle overvejelser om fjernvarmeservice

Se Energigruppens omtale af, hvad en fjernvarmeservice er i mere generelle vendinger: Fjernvarmeservice, generelt (strandvejskvarteret.dk)

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet