Gode råd fra Raadvad Center om vinduer, tage og isolering

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Energiråd

Den 10. marts 2015 gav Center for Bygningsbevaring i Raadvad gode råd til 29 beboere i Strandvejskvarterets.

Skifertage

Anders Bæhr Nielsen fra Raadvad gav en gennemgang af skiferens geologi, forskellige skifersten, skiferens historie som tagdække, forskellige metoder til tætning, billeder af forskellige tage, understrygning vs kitning, afskalning, inddækning, isolering ifm fast undertag. Hent her hans præsentation af skifertage.

Vinduer

Her redegjorde Anders for fordele og ulemper ved forskellige vinduesløsninger. Han var også så venlig at give os sin præsentation af vinduer. Der er også en hurtig sammenligning af, hvad man kan hente ved forskellige isoleringer i huset, og her ses det, at vi i vores huse skal sørge for vinduerne førend andre ting.

Isolering af vægge

Han fortalte også om isolering af vægge. Forskellige alternativer. Se side 17-18 i filen om vinduer ovenfor.

Flere gode råd

Læs mere om Raadvadcentret på www.bygningsbevaring.dk, og i referatet fra Energigruppens besøg den 7.4.2014 på Centret i Kilden nr. 2, juni 2014, side 16-17.

Oprindelig mødeindkaldelse

Energigruppen inviterede til en spændende aften med oplæg af vidende og dygtige medarbejdere på Center for Bygningsbevaring med følgende emner:

 • Skifertaget
 • Isolering af loft og ydervægge
 • Vinduer.

Tirsdag d. 10. marts 2015 kl 19, Vennemindevej 39, stuen.
Tilmelding var til Jørgen Frederiksen, jorgenff@pc.dk, eller energigruppen@strandvejskvarteret.dk

 

Log: Artiklen oprettet 10-3-2015. Datoen rettet til 22-11-2018 aht rækkefølgen.

Kommentarer :

 • user
  jørgen F kildevældsgade 9 28-02-2015 kl. 16:14
  Der er mange deltagere, men der er stadig plads til nogle flere.
  Skrevet d.28. Februar.
  Mange hilsener Jørgen frederiksen
  Jorgenff@pc.dk

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet