2023, Referat, Ekstraordinær generalforsamling, 24. marts

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsesformand | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Fredag den 24. marts 2023 kl 19.30 - 19:33. 
Sted: Kvarteres nye mødested, Kulturcenter Kildevæld, Bellmansgade 5 C.
Det er den nye tilbygning på Kildevældsskolens vestside, ud mod Kildevældsparken.

Referat fra x-GF

Det officielle referat foreligger ikke i en pdf-fil, men ligger i foreningens arkiv som underskrevet papir som følger:

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Husejerforeningen Strandvejskvarteret den 24. marts 2023 kl. 19.30-19.33 i Kildevæld Kulturcenter
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
På bestyrelsens forslag blev Peter Lambert (PL) valgt til dirigent. PL erklærede forsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.
Fremmødte: Ud fra registreringen var der 29 stemmer (heraf 8 fuldmagter) til stede.
2.
Anden behandling af forslag 4.2 Elektronisk kommunikation.
(fra den ordinære GF)
Forslaget, der indebar en vedtægtsændring, var vedtaget enstemmigt på den ordinære generalforsamling, men da under halvdelen af medlemmerne var mødt frem, kunne det ikke vedtages endeligt på den ordinære generalforsamling. Dirigenten konstaterede, at forslaget i henhold til vedtægternes § 5, stk. 4 kunne vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Forslaget blev vedtaget énstemmigt.
Herefter blev generalforsamlingen hævet.
Referat: Ane Stenbak
Underskrevet af dirigenten, 28.03.2023

Det nye foreningssystem

Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så skynd dig at tilmelde dig systemet med husets primære email-adresse, så du får referatet tilsendt.
Hvis du ikke har fået referatet inden ca 14 dage, så følg op på, om du har tilmeldt dig.

Det nye kommunikationssystem, kaldet “Vores Forening”, forklares i artiklen "Elektronisk kommunikation med Husejerforeningen", hvor det uddybes, hvordan man indmelder den første/primære email-adresse for huset til vores nye foreningssystem. Dér henvises også til systemets hjemmeside, så man kan orientere sig om dets funktioner mm.

NB: Det er ikke nok, at du er tilmeldt hjemmesidens nyhedsbrev. De to systemer kører uafhængigt af hinanden og med forskelligt formål.

Se mere:

Supplerende bemærkninger

  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".
  • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Log: Revideret med officielt referat 27/4-2023. Uofficielt referat lagt op 24. marts 2023 af webadm. Søren Borch

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet