Fjernvarmeforbrug (analyse) i alle vores huse

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Energiråd

På baggrund af forbrugstal fra Københavns Energi og fra Energigruppen kan man lave en række analyser, som afslører, hvad der bestemmer forbruget.

Her er lavet fire analyser, der belyser: betydningen af antal ydervægge, betydningen af om man vender mod syd eller nord, hvor stor er spredningen, og hvor mange huse betaler for at have en dårlig afkøling.

Hvis du er god til Excel, kan du også selv udlede oplysninger fra de mange data. Send gerne dine resultater til soren.borch@gmail.com.

Er det dyrere at bo i et hus med 3 ydervægge?

Ja, det er tilsyneladende 12% dyrere at have et endehus med tre ydervægge, som afgiver varme til omverden.
De øvrige huse har jo kun 2 ydervægge, mens de 2 andre vægge, som vender ind mod naboerne, er "100% isolerede".

 
Graf 1: Mellemhuse (2 ydervægge) versus Endehuse (3 ydervægge)

Tekniske kommentarer og detaljer:

  • Jeg har kun inddraget frontspidshuse, da næsten alle ende- eller hjørnehuse (dem med 3 ydervægge) er frontspidshuse. En blanding med almindelige huse vil blot forstyrre data
  • En potentiel fejlkilde er det faktum, at hjørne-/endehusene i gennemsnit er større end mellemhusene. Vi regner selvfølgelig med forbrug pr m2, men der er sandsynligvis flere beboere i større huse (flere brusebade :-), og nogle endehuse er erhvervsejendomme (andet forbrugsmønster?).
  • Der er i alt 140 frontspidshuse, hvoraf 99 har 3 ydervægge og i gennemsnit 178 m2 beboelsesareal (fra 147 til 418 m2), mens 41 er mellemhuse med 2 ydervægge og med i gennemsnit 149 m2 (fra 136 til 302 m2).

Er det bedre at vende mod syd?

Det giver selvfølgelig mindre fjernvarmeforbrug, hvis huset ligger, så det får meget solindfald.
Hænger det sammen med husets orientering ift. kompasset?

Forskellen er ikke stor. Men det laveste forbrug har man tilsyneladende i huse, der vender fronten mod syd, mens østhusene bruger ca 1% mere, nordhusene 2% mere og vesthusene 6% mere.

 
Graf 2: Husets beliggenhed ift. solen

Tekniske kommentarer og detaljer:

  • Det er formodentligt kompliceret at lave en sikker analyse og at overskue fejlkilderne og forklaringerne på resultatet. Det må komme en anden gang :-)

Spredningen i forbruget

Vi har her lavet en (meget smal) søjle for hvert hus' forbrug per m2 og opstillet dem i stigende orden.
Hvis vi ser bort fra de 10 mest og mindst forbrugende huse, så har vi en jævn spredning fra 90 til 215 kWh/m2/år.

Københavns Energi anbefaler et forbrug på ca 80 kWh/m2/år og siger, at forbruget typisk er på 100-120 kWh/m2/år (gule huse i grafen). I det lys har langt de fleste af vores huse et for stort forbrug (røde huse). De grønne huse har det laveste forbrug.

 
Graf 3: Spredningen i forbruget

Tekniske kommentarer og detaljer:

  • Desværre ved vi ikke, hvor stor en effekt det har med antal beboere, så det er svært at fortolke dataene.

Afkøling og den større eller mindre varmeregning

Afkølingen er forskellen mellem fjernvarmevandets indløbs- og udløbstemperatur. Fjernvarmesystemet er mest økonomisk, når den enkelte forbruger afkøler fjernvarmevandet mest muligt. (Hvordan man gør det må gennemgås et andet sted).

Københavns Energi belønner os derfor for at afkøle fjernvarmevandet. Vi får Bonus ved stærk afkøling (grønne huse) og Merudgift ved lille afkøling (røde huse), mens huse i det gule felt hverken får bonus eller merudgift. Grænserne er cirka ved 30 oC og 40 oC's afkøling.

Der er ca 105 huse, som straffes eller motiveres med en merudgift, der typisk kan være 2.500 kr pr år, og 77 huse, der belønnes med bonus på typisk 1.200 kr pr år.


Graf 4: God og dårlig afkøling af fjernvarmevand

Tekniske kommentarer og detaljer:

  • Forklaring på forskellig afkøling kan hænge sammen med indstillingerne af det enkelte hus' fjernvarmeanlæg i kælderen, temperaturen på brugsvandet, sommerlukning, radiatorernes størrelse, rumtemperatur i huset mm.
  • Du kan se Københavns Energis model til beregning af bonus og merudgift på deres prisliste for 2013.
  • Statistikken ovenfor er beregnet med +/- 5 oC omkring 35 oC, mens det i 2011 reelt skulle være med udgangspunkt i 34 oC. Men det ændrer stort set ikke konklusionerne.

Se også

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet