Spørgeskemasvar (data) om energi, isolering, adfærd mm

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Energiråd

Hent data

Det er et Excel-skema. Data er anonymiseret. Download filen

Filen har flere faner:

 • Varme (udvalgte data)
 • El og gas (udvalgte data)
 • Vand (udvalgte data)
 • Alle temaer (for nørder :-)
 • Spørgeskemaet (med forklaring til, hvad dataene betyder)
 • Flere faner med uddybende forklaringer.

Mange data, få huse

Denne statistik omfatter de huse, som har besvaret Energigruppens spørgeskema.
I alt 47 huse har svaret for 2011 svarende til 12%.
Datatabellen omfatter mange relevante data til at vurdere fjernvarmeforbruget.

Spørgeskemadata:

 • Energiforbrug 2011: el, vand, gas, brænde
 • Fjernvarmeanlæggets opbygning
 • Radiatorer, gulvvarme og rumtemperaturer
 • Isolering på tag, ydervægge og kældervægge
 • Vinduestyper pr etage og isolering af døre
 • Vand til brusebade mm
 • Antal apparater der bruger el
 • Lys, elpærer
 • Ventilation
 • Energirapport
 • Beboere, antal og alder
 • Hjemmearbejdsplads

Rådata fra data hentet vha Københavns Energi:

 • Fjernvarmeforbrug og afkøling hentet fra HOFOR (tidligere Københavns Energi). Fjernvarmeforbruget er afgrænset til kalenderåret 2011 og graddøgnreguleret, så det kan sammenlignes fra det ene hus til det næste, og fra det ene år til det næste
 • Areal m2 fra BBR-registeret
 • Karakteristika som ende-/hjørnehuse, frontispice eller retning ift solen baseret på Energigruppens egne observationer fra kvarteret

Beregnede data:

 • KE's vurdering af forbrug, mm
 • Forbrug pr m2 eller pr beboer mm

Analyser

Vi har allerede fremstillet en række færdige analyser, som kan hentes her.
Man kan lave mange analyser baseret på disse data. Fx om betydningen af antal beboere, antal ydervægge, beboelsesareal, valg af rumtemperatur, etc etc.

Hvis du er god til Excel, kan du også selv udlede oplysninger fra de mange data. Send gerne dine resultater til soren.borch@gmail.com. 

Find dig selv

Hvis du har udfyldt og afleveret Energigruppens spørgeskema, så har du fået tilsendt dit Hus-ID-nr. Det er din nøgle til dine data i skemaerne.
Hvis du ikke har afleveret det, så er det nu for sent i denne omgang, og du kan ikke identificere dig selv.

Tak til

Tak til dem, der har hjulpet mig med at få filerne og analyserne på plads:

 • Tak til alle jer beboere, der har besvaret spørgeskemaet
 • Tak til beboere, der besvarede flere testversioner af spørgeskemaet
 • Tak til Københavns Energi (KE) for at udtrække og levere data
 • Tak til familie, energigruppens medlemmer, studerende og andre, der har kommenteret spørgeskemaet
 • Tak til Lau Borch for at bearbejde data i Excel.

Se også

Spørgeskema-svar

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet