Spørgeskemasvar (analyse) om energi, isolering, adfærd mm

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Energiråd

Analyser

Hent analyserne som Pdf-fil.
Filen fremstår som en powerpoint-præsentation.

Blandt resultaterne kan nævnes:

  • Det største årsbudget for varme+el+vand+gas er 2,5 gange større end det mindste. Budgetterne spænder fra 19.677 kr/år til 50.027 kr/år incl.moms, eller en ekstrapris på 2.530 kr/måned
  • En huskeregel er: Fjernvarme: 16 kkr/år, El: 8 kkr/år, Vand: 4 kkr/år, Gas: ½ kkr/år
  • Der er store forskelle på forbrug i tilsyneladende ens husstande. Fx er der en faktor 4 mellem største og mindste el-forbruger i 2-beboer-huse
  • 38% har brændeovne, 54% har gulvvarme (lidt eller meget), 74% har isoleret spidsloftet
  • og meget mere ......

Hvis du er god til Excel, kan du også selv analysere de mange data. Send gerne dine resultater til soren.borch@gmail.com. 

Detaljerede rådata

Adskillige husejere har besvaret Energigruppens spørgeskema om brug af energi i deres huse (fjernvarme, el, vand, gas).

De har også svaret på spørgsmål om antal beboere, opbygning af anlægget, vinduestyper, isolering, rumtemperatur mmm.

Vi har kombineret med data fra Københavns Energi om hustyper, husstørrelser samt fjernvarmeforbrug (graddøgnsreguleret) mm. Alle data vedrører 2011, men er fortsat fuldt ud relevante.

Se her en forklaring til, hvad spørgeskemaerne indeholder.

Analyserne er kun baseret på de 39 besvarelser ud af de nu i alt 47 besvarelser. 

Tak til

Tak til dem, der har hjulpet mig med at få filerne og analyserne på plads. Der er mange, og de er nævnt i artiklen om rådata.

Se også 

Spørgeskema-analyser

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet