Husejerforeningen Strandvejskvarteret

Husejerforeningen

Alle 393 huse i Strandvejskvarteret skal være medlemmer af husejerforeningen Strandvejskvarteret (tinglyst).

Generalforsamlinger

Ordinære generalforsamlinger afholdes årligt den sidste tirsdag i februar.

Næste generalforsamling er 22/2-'22

Indkaldelse med dagsorden, beslutningspunkter, årsberetning, regnskab og foreslået budget uddeles normalt direkte til husene på papir i vedtægtsbestemt tid inden generalforsamlingen.

Referatet kommer normalt i det førstfølgende nummer af Kilden efter generalforsamlingen.

Indkaldelse, årsberetning, regnskab, budget og referat mm kan findes nedenfor her på websiden

Arkiv

Arkivet på hjemmesiden af indkaldelser og referater fra generalforsamlinger går tilbage til 1984.
Det er et positivt spinoff af, at Kilden fik deres gamle papirudgaver tilbage fra Kildens start i 1981 scannet og lagt ind på hjemmesiden i januar 2022. Se mere under Kilden.

Kontingent

Foreningens kontingentforhold.
NB: Tilmeld dig til betalingsservice og aflast dermed vores regnskabsmand!!
Se hvorledes fra denne kontingentvejledning.

Vedtægter

Foreningens vedtægter.

Regnskaber og budgetter

Årsregnskab og budget kan downloades fra indkaldelse eller referat for årets generalforsamling her på siden.
Alle huse får uddelt regnskab og budget sammen med årsberetningen og mødeindkaldelsen forud for generalforsamlingen.
Husejerforeningen Strandvejskvarterets medlemmer kan få detaljerede regnskaber ved at kontakte foreningens kasserer.

Til nye købere og ejendomsmæglere

Du finder det meste af, hvad du har brug for, her rundt om på foreningens hjemmeside.
En detaljerede forespørgsel om et specifikt hus sendes til kassereren (se bestyrelsens side).


Generalforsamling, indkaldelse, referat, årsberetning, budget, ...

2002, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

|   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling 26. februar 2002 i Kilden nr. 1, 2002, side 3-15 og 17.
Se indkalelsen i Kilden.

Referat

Generalforsa…

2002, Årsberetning for Facader og Lokalplan

|   Husejerforeningen og GF

Aktiviteten i vores kvarter med hensyn til vedligehold og istandsættelse er fortsat stor. Der renoveres eller udskiftes døre og vinduer, tage og…

2002, Årsberetning for Arrangementer

|   Husejerforeningen og GF

Husejerforeningen har også i 2002 holdt diverse arrangementer for kvarterets små og store indvånere. Nogle af arrangementerne har bestyrelsen ansvaret…

2001, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 27. februar 2001 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, 2001, side…

2000, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 29. februar 2000 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, 2000, side…

1999, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 23. februar 1999 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, 1999, side…

1998, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 24. februar 1998 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, januar…

1997, generalforsamlinger (ordin. og ex-ordin.), indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 25. februar 1997 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, febr.…

1996, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 27. februar 1996 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1 bis, febr.…

1995, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 23. februar 1995 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, febr.…

1994, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 24. februar 1994 indgår som særnummer af Kilden, nr. 0, 1994, side…

1993, generalforsamlingen og x-gf, indkaldelse og referat (delvis)

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 25. februar 1993 indgår som særnummer af Kilden, nr. 0, 1993, side…

1992, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamlingen 26. februar 1992 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, 1992, side 3-12.

Hent Kilden med indkaldelse…

1991, referat fra generalforsamlingen

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamlingen 26. februar 1991 mangler pt på denne fil.

Hent Kilden med indkaldelsen her.

Referatet

Referatet…

1990, generalforsamlingen

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Referater

Ordinær generalforsamling i husejerforeningen Strandvejskvarteret, den 28. februar 1990.
Reduceret referat fremgår af Kilden 1990, nr 38,…

1989, generalforsamlingen

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling i husejerforeningen Strandvejskvarteret, 21. februar 1989.

Ekstraordinær generalforsamling i husejerforeningen…

1988, generalforsamlingen

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling i husejerforeningen Strandvejskvarteret, 24. februar 1988.

Referat

Referat (i resumerende form) fra den ordinære…

1987, generalforsamlingen

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling i husejerforeningen Strandvejskvarteret, 25. februar 1987.

Ekstraordinær generalforsamling i husejerforeningen…

1986, generalforsamlinger, ordinær og ekstraordinær

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling i husejerforeningen Strandvejskvarteret, 26. februar 1986.

Ekstraordinær generalforsamling i husejerforeningen…

1985, generalforsamlingen

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling i husejerforeningen Strandvejskvarteret, 20. februar 1985.

Referat

Et (vist nok) endeligt referat fra mødet kan læses i…