Husejerforeningen Strandvejskvarteret

Husejerforeningen

Alle 393 huse i Strandvejskvarteret skal være medlemmer af husejerforeningen Strandvejskvarteret (tinglyst).

Generalforsamlinger

Ordinære generalforsamlinger afholdes årligt den sidste tirsdag i februar.

Næste generalforsamling er 22/2-'22

Indkaldelse med dagsorden, beslutningspunkter, årsberetning, regnskab og foreslået budget uddeles normalt direkte til husene på papir i vedtægtsbestemt tid inden generalforsamlingen.

Referatet kommer normalt i det førstfølgende nummer af Kilden efter generalforsamlingen.

Indkaldelse, årsberetning, regnskab, budget og referat mm kan findes nedenfor her på websiden

Arkiv

Arkivet på hjemmesiden af indkaldelser og referater fra generalforsamlinger går tilbage til 1984.
Det er et positivt spinoff af, at Kilden fik deres gamle papirudgaver tilbage fra Kildens start i 1981 scannet og lagt ind på hjemmesiden i januar 2022. Se mere under Kilden.

Kontingent

Foreningens kontingentforhold.
NB: Tilmeld dig til betalingsservice og aflast dermed vores regnskabsmand!!
Se hvorledes fra denne kontingentvejledning.

Vedtægter

Foreningens vedtægter.

Regnskaber og budgetter

Årsregnskab og budget kan downloades fra indkaldelse eller referat for årets generalforsamling her på siden.
Alle huse får uddelt regnskab og budget sammen med årsberetningen og mødeindkaldelsen forud for generalforsamlingen.
Husejerforeningen Strandvejskvarterets medlemmer kan få detaljerede regnskaber ved at kontakte foreningens kasserer.

Til nye købere og ejendomsmæglere

Du finder det meste af, hvad du har brug for, her rundt om på foreningens hjemmeside.
En detaljerede forespørgsel om et specifikt hus sendes til kassereren (se bestyrelsens side).


Generalforsamling, indkaldelse, referat, årsberetning, budget, ...

2009, Referat fra Generalforsamling

|   Husejerforeningen og GF

Referat

Mødeindkaldelse (udkom som særnummer af Kilden)

2008, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

|   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. februar 2008 i Kilden nr. 0, februar 2008, side 4-12 og 14-16
Se indkaldelsen i Kilden.

Re…

2007, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

|   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. februar 2007 i Kilden nr. 1, februar 2007, side 3-20.
Se indkalelsen i Kilden.

Referat

(V…

2006, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. februar 2006 i Kilden nr. 1, februar 2006, side 8-20.
Se indkalelsen i Kilden.

Se også…

2006, Årsberetning fra Trafikgruppen

Revideret af Torkil Groving | |   Husejerforeningen og GF

Den 4. oktober 2006 fik vi langt om længe kommunens tilladelse til at gå i gang med at udføre projektet til forskønnelse og fartdæmpning af…

2005, ordinær generalforsamlingen, indkaldelse og referat

|   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 22. februar 2005 i Kilden nr. 2, februar 2005, side 16-24.
Se indkalelsen i Kilden.

Se også de…

2005, Årsberetning fra Trafikgruppen

Revideret af Trafikgruppen | |   Husejerforeningen og GF

Trafikgruppens beretning til generalforsamlingen i 2006

Trafiksanering af Landskronagade

Februar 2005: Forslaget er sendt til Vej & Park
Omtrent…

2005, Årsberetning om kloakker og forsyning

|   Husejerforeningen og GF

Vedligeholdelse og reparation af kloakker og forsyning.

2005, Årsberetning om renovation og papir

|   Husejerforeningen og GF

Genbrugsstation på Borgervænget er på vej og sandsynligvis i drift til sommer. R98 samarbejder hjælpsomt, når det kommer til en løsning på genbrug af…

2005, Årsberetning for facader, lokalplan mmm (kopi 1)

|   Husejerforeningen og GF

Facader og Lokalplan, haver, gadevedligeholdelse, Håndbog for husejere, hjemmesiden, webspeed og Kilden.

2004, referat fra ekstraordinær generalforsamling om Landskronagadeprojekt

|   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21. september 2004 kunne ikke lige fremfindes, da webredaktøren rettede denne artikel.

2004, ordinær generalforsamling, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. februar 2004 i Kilden nr. 1, februar 2004, side 4-21 og 23-26.
Se indkalelsen i Kilden.

Se…

2004, Årsberetning for renovation, kloakker, rotter og webspeed

|   Husejerforeningen og GF

Renovation, kloakker, rotter og webspeed

2004, Årsberetning for Kilden, gader, haver etc (kopi 1)

|   Husejerforeningen og GF

Kilden, gadevedligehold, el- og vandstikledninger, arrangementer og haver.

2004, Årsberetning for facader og lokalplan

|   Husejerforeningen og GF

Den lave rente sætter fortsat sit præg på byggeaktiviteten i kvarteret. Der renoveres og udskiftes døre og vinduer, franske altaner og tagvinduer er…

2004, Årsberetning for Trafikgruppen

Revideret af Trafikgruppen | |   Husejerforeningen og GF

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen altovervejende beskæftiget sig med trafiksaneringsprojektet for Landskronagade.

2004, Årsberetning for hjemmesiden

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Webredaktionen

v/ Søren Borch, webadministrator. Rev. 26. jan 2005.

2003, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Referat fra den ordinære generalforsamling den 25. februar 2003.

2003, Årsberetning fra Trafikgruppen

|   Husejerforeningen og GF

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen beskæftiget sig med følgende emner: Trafik- og Bymiljøplan for hele Østerbro, Trafikdæmpende…

2003, Årsberetning for Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer

|   Husejerforeningen og GF

Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer. 

Webspeed
Internetgruppen består af to, tre og nogle gange flere entusiastiske med-
lemmer, der har…