Husejerforeningen Strandvejskvarteret

Næste generalforsamling 22/2-'22

Vi regner pt med fysisk fremmøde. Men coronarestriktioner kan pålægge os at afholde GF virtuelt. Læs mere.


Husejerforeningen

Alle 393 huse i Strandvejskvarteret skal være medlemmer af husejerforeningen Strandvejskvarteret (tinglyst).

Generalforsamlinger

Ordinære generalforsamlinger afholdes årligt den sidste tirsdag i februar.

Indkaldelse med dagsorden, beslutningspunkter, årsberetning, regnskab og foreslået budget uddeles normalt direkte til husene på papir i vedtægtsbestemt tid inden generalforsamlingen.

Referatet kommer normalt i det førstfølgende nummer af Kilden efter generalforsamlingen.

Indkaldelse, årsberetning, regnskab, budget og referat mm kan findes nedenfor her på websiden

Kontingent

Foreningens kontingentforhold.
NB: Tilmeld dig til betalingsservice og aflast dermed vores regnskabsmand!!
Se hvorledes fra denne kontingentvejledning.

Vedtægter

Foreningens vedtægter.

Regnskaber og budgetter

Årsregnskab og budget kan downloades fra indkaldelse eller referat for årets generalforsamling her på siden.
Alle huse får uddelt regnskab og budget sammen med årsberetningen og mødeindkaldelsen forud for generalforsamlingen.
Husejerforeningen Strandvejskvarterets medlemmer kan få detaljerede regnskaber ved at kontakte foreningens kasserer.

Til nye købere og ejendomsmæglere

Du finder det meste af, hvad du har brug for, her rundt om på foreningens hjemmeside.
En detaljerede forespørgsel om et specifikt hus sendes til kassereren (se bestyrelsens side).


Generalforsamling, indkaldelse, referat, årsberetning, budget, ...

2005, Årsberetning fra Trafikgruppen

Revideret af Trafikgruppen | |   Husejerforeningen og GF

Trafikgruppens beretning til generalforsamlingen i 2006

Trafiksanering af Landskronagade

Februar 2005: Forslaget er sendt til Vej & Park
Omtrent…

2005, Årsberetning om kloakker og forsyning

|   Husejerforeningen og GF

Vedligeholdelse og reparation af kloakker og forsyning.

2005, Årsberetning om renovation og papir

|   Husejerforeningen og GF

Genbrugsstation på Borgervænget er på vej og sandsynligvis i drift til sommer. R98 samarbejder hjælpsomt, når det kommer til en løsning på genbrug af…

2005, Årsberetning for facader, lokalplan mmm (kopi 1)

|   Husejerforeningen og GF

Facader og Lokalplan, haver, gadevedligeholdelse, Håndbog for husejere, hjemmesiden, webspeed og Kilden.

2004, referat fra ekstraordinær generalforsamling om Landskronagadeprojekt

|   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21. september 2004 kunne ikke lige fremfindes, da webredaktøren rettede denne artikel.

2004, ordinær generalforsamling, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. februar 2004 i Kilden nr. 1, februar 2004, side 4-21 og 23-26.
Se indkalelsen i Kilden.

Se…

2004, Årsberetning for renovation, kloakker, rotter og webspeed

|   Husejerforeningen og GF

Renovation, kloakker, rotter og webspeed

2004, Årsberetning for Kilden, gader, haver etc (kopi 1)

|   Husejerforeningen og GF

Kilden, gadevedligehold, el- og vandstikledninger, arrangementer og haver.

2004, Årsberetning for facader og lokalplan

|   Husejerforeningen og GF

Den lave rente sætter fortsat sit præg på byggeaktiviteten i kvarteret. Der renoveres og udskiftes døre og vinduer, franske altaner og tagvinduer er…

2004, Årsberetning for Trafikgruppen

Revideret af Trafikgruppen | |   Husejerforeningen og GF

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen altovervejende beskæftiget sig med trafiksaneringsprojektet for Landskronagade.

2004, Årsberetning for hjemmesiden

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Webredaktionen

v/ Søren Borch, webadministrator. Rev. 26. jan 2005.

2003, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Referat fra den ordinære generalforsamling den 25. februar 2003.

2003, Årsberetning fra Trafikgruppen

|   Husejerforeningen og GF

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen beskæftiget sig med følgende emner: Trafik- og Bymiljøplan for hele Østerbro, Trafikdæmpende…

2003, Årsberetning for Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer

|   Husejerforeningen og GF

Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer. 

Webspeed
Internetgruppen består af to, tre og nogle gange flere entusiastiske med-
lemmer, der har…

2002, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

|   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling 26. februar 2002 i Kilden nr. 1, 2002, side 3-15 og 17.
Se indkalelsen i Kilden.

Referat

Generalforsa…

2002, Årsberetning for Facader og Lokalplan

|   Husejerforeningen og GF

Aktiviteten i vores kvarter med hensyn til vedligehold og istandsættelse er fortsat stor. Der renoveres eller udskiftes døre og vinduer, tage og…

2002, Årsberetning for Arrangementer

|   Husejerforeningen og GF

Husejerforeningen har også i 2002 holdt diverse arrangementer for kvarterets små og store indvånere. Nogle af arrangementerne har bestyrelsen ansvaret…

2001, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 27. februar 2001 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, 2001, side…

2000, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 29. februar 2000 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, 2000, side…

1999, generalforsamlingen, indkaldelse og referat

Revideret af Søren Borch | |   Husejerforeningen og GF

Ordinær generalforsamling

Indkaldelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamlingen 23. februar 1999 indgår som særnummer af Kilden, nr. 1, 1999, side…